ACVR1 – Fibrodisplazi Ossifikans Progresiva

ACVR1 – Fibrodisplazi Ossifikans Progresiva

 

Test Kodu : DL TG 002

Gen : ACVR1

Hastalık :Fibrodisplazi Ossifikans Progresiva

Gen OMIM # : 102576

Yöntem : Dizi Analizi

Analiz süresi : 2 Hafta

Örnek Türü : Kan, Kemik iliği, Tükürük

Örnek Tüpü : Mor Kapaklı (EDTA’lı), Antiseptik swap

Saklama Koşulları : +4 C’de 1 hafta

Taşıma Koşulları : Aynı gün; oda sıcaklığında

Red Kriterleri : Hemolizli, Lipemik, İkterik örnek kabul edilmez

Genetik Testler