FISH

FISH

Hastalığa özgü kromozom anomalileri belirleyerek tanı koymak, prognoz takibi yapabilmek, en kısa sürede sonuç vermek, mozaisizm tanısı koyabilmek, çok sayıda metafaz ve/veya interfaz hücresinde analiz yapabilmektir.
Başta translokasyonlar olmak üzere ebeveynlerin taşıyıcı olduğu bozuklukların embriyoya geçip geçmediğinin değerlendirildiği, ayrıca belirli kromozomların sayısal değerlendirilmesinin yapıldığı, PGT sırasında yaygın olarak kullanılan bir testtir.

Test Listesi

 • FISH – rapid FISH
 • FISH – sperm FISH
 • FISH – DNA fragmantasyon
 • Mikrodelesyon FISH – Alagille
 • Mikrodelesyon FISH – Cri-du-Chat
 • Mikrodelesyon FISH – DiGeorge/VCFS
 • Mikrodelesyon FISH – Diyafragma Hernisi
 • Mikrodelesyon FISH – Kallmann
 • Mikrodelesyon FISH – Nörofibromatozis
 • Mikrodelesyon FISH – Prader-Willi/Angelman
 • Mikrodelesyon FISH – Smith-Magenis
 • Mikrodelesyon FISH – Sotos
 • Mikrodelesyon FISH – Williams-Beuren
 • Mikrodelesyon FISH – Wolf-Hirschhorn
 • Mikrodelesyon FISH – X inaktivasyonu
 • FISH analizi – 1p36&19q13
 • FISH analizi – 11q22.3 (ATM)
 • FISH analizi – 13q14 (RB1)
 • FISH analizi – 13q14.3 (D13S319)
 • FISH analizi – 13q34 (LAMP1)
 • FISH analizi – 14q32 (IGH)
 • FISH analizi – 15q26 (IGF1R)
 • FISH analizi – 17p13.1 (p53)
 • FISH analizi – 17q21 (RARA)
 • FISH analizi – 18q21 (MALT1)
 • FISH analizi – 20q-
 • FISH analizi – 20q13 (AURKA)
 • FISH analizi – 5/5q- (EGR1)
 • FISH analizi – 7/7q- (7q31)
 • FISH analizi – 8q24 (C-myc) [t(2;8), t(8;22), t(8;14)]
 • FISH analizi – C-MET (7q31.2)
 • FISH analizi – EGFR (7p12)
 • FISH analizi – FIP1L1/PDGFRA (4q12)
 • FISH analizi – Her2/neu (17q11.2-12)
 • FISH analizi – Kromozom 12 (+12)
 • FISH analizi – Kromozom 8 (+8)
 • FISH analizi – N-MYC (2p24.3)
 • FISH analizi – t (12;21) (TEL/AML1)
 • FISH analizi – t(?;11q23) (MLL) [t(4;11), t(9;11), t(11;19)]
 • FISH analizi – t(?;19p13.3) (E2A )(TCF3) [t(1;19), t(17;19)]
 • FISH analizi – t(?;22q12) (EWSR1) t(11;22), t(21;22), t(7;22), t(12;22)
 • FISH analizi – t(11;14) (CCND1/IGH)
 • FISH analizi – t(11;18) (API2/MALT1)
 • FISH analizi – t(14;16) (IGH/MAF)
 • FISH analizi – t(14;18) (IGH/BCL2)
 • FISH analizi – t(15;17) (PML/RARA)
 • FISH analizi – t(16;16) ve inv(16) (CBFB)
 • FISH analizi – t(2;2), t(2;5) (ALK)
 • FISH analizi – t(4;14) (IGH/FGFR3)
 • FISH analizi – t(8;14) (IGH/MYC)
 • FISH analizi – t(8;21) (ETO/AML1)
 • FISH analizi – t(9;22) (BCR/ABL)
 • FISH analizi – Top2A (17q21-22)

Genetik Testler

İletişim Formu