HPV DNA Analizi
hpv dna analizi

HPV DNA Analizi

Human Papilloma Virus (HPV); cinsel yolla bulaşan en yaygın hastalıklardandır. HPV, kadınlarda rahim ağzı kanserine sebep olmakta ve ayrıca kronik üriner sistem enfeksiyonları, vaginozis ve vaginitis ile ilişkilendirilmektedir. Enfeksiyona neden olan 120’den fazla HPV tipi bulunmasına karşın, HPV tiplerinin sadece 40-45 tanesi genital bölgede yerleşmektedir. Sık gözlenen HPV tipleri ise rahim ağzı kanseri ve genital siğil oluşumuna neden olmalarına göre yüksek risk ve düşük risk olarak iki ana grupta toplanırlar.

Yüksek riskli HPV tipleri; 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 82 ve 85’dir. Tip 16, 18, 45, 33, 31, 52, 58, 35 ise tüm rahim ağzı kanserlerinin %90’ından sorumludur. Yüksek riskli HPV tipleri içerisinde bulunan tip 16, 18 ve 45 rahim ağzı kanserlerinin (squamöz hücreli) %75’inden, adenokarsinomların ise %94’ünden sorumlu olduğu saptanmıştır. Özellikle Tip 16 ve Tip 18 serviks kanseri gelişimi açısından en yüksek riske sahip HPV tipleridir.

Düşük riskli olarak tanımlanan HPV tipleri ise genital siğillere neden olmalarına karşın bunların daha sonradan kansere neden olma riskleri bulunmamaktadır. Düşük riskli HPV tipleri; 6, 11, 32, 40, 42, 44, 54, 55, 61, 62, 64, 71, 72, 74, 81, 83, 84, 87, 89 ve 91’dir. En sık gözlenenleri ise Tip 6 ve 11’dir.

Laboratuvarımızda; 2 farklı HPV DNA analizi yapılmaktadır.

Analiz Tip Sayısı Örnek Süre Yöntem
HPV DNA Analiz 49 Farklı Tip
  • Vaginal sürüntü
  • Parafin blok
  • Kondilom
  • Sperm
  • İdrar
  • Postüretral sürüntü
14 gün Mikroarray
120 Farklı Tip DNA dizi analizi

HPV tanısı için; kadınlarda vajinal sürüntü ve kondilom (genital siğil) örneklerinden, erkeklerde ise postüretral sürüntü ve kondilom örneklerinden DNA testi yapılabilmektedir.

HPV DNA TESTİ (MİKROARRAY) – 49 TİP

Mikroarray tabanlı bu yöntem; yüksek spesifikliğinin (%100) ve sensitivitesinin (%99) yanı sıra klinik olarak anlamlı olan HPV tiplerinin çoğunu swab, ThinPrep, SurePath, parafin doku, hücre süspansiyonu gibi birçok farklı örnekten tanımlayabilmektedir. Uygulanan teknik ile virüs yapısında çok iyi korunan L1 bölgesinde yer alan 450 bp’lik bir fragman PCR ile çoğaltılarak farklı HPV genotipleri tanımlanmaktadır. L1 dizisi her bir HPV tipinde küçük farklılıklar gösterir ve bu da tanıda spesifikliği sağlar. Spesifik problar ile küçük farklılıklar incelenerek hem viral DNA tanımlanır, hem de HPV virüsünün genomik yapısı belirlenir. Bu yöntem sonuçların güvenilirliğini sağlamak için birden çok moleküler belirteci eş zamanlı olarak kullanmaktadır.

HPV DNA TESTİ (DİZİ ANALİZİ) – 120 TİP

DNA dizi analizi; enfeksiyona neden olan tüm HPV tiplerini saptayabilen tek yöntemdir. Bu teknikte, incelenen örnekten elde edilen DNA materyalinde HPV kapsidini oluşturan iki yapısal proteinden birisi olan L1 genom bölgesine spesifik primerler kullanılarak PCR analizi uygulanır. PCR ürünü jel elektroforezi adı verilen sistemde incelenerek HPV bulunup bulunmadığı değerlendirlir. HPV varlığı saptanır ise PCR ürününe DNA dizi analizi uygulanır ve sonuçlar Gen Bankası Veri Tabanın’da bulunan diğer HPV genom sekansları ile karşılaştırılarak HPV tiplemesi yapılır.
Ayrıntılı Bilgi İçin Lütfen İletişime Geçiniz!

İletişim Formu