CD40L – İmmün Yetmezlik, X’e Bağlı, Hiper-IgM ile

CD40L – İmmün Yetmezlik, X’e Bağlı, Hiper-IgM ile

 

Test Kodu : DL TG 037

Gen : CD40L

Hastalık : İmmün Yetmezlik, X’e Bağlı, Hiper-IgM ile

Gen OMIM # : 300386

Yöntem : Dizi Analizi

Analiz süresi : 2 Hafta

Örnek Türü : Kan, Kemik iliği, Tükürük

Örnek Tüpü : Mor Kapaklı (EDTA’lı), Antiseptik swap

Saklama Koşulları : +4 C’de 1 hafta

Taşıma Koşulları : Aynı gün; oda sıcaklığında

Red Kriterleri : Hemolizli, Lipemik, İkterik örnek kabul edilmez

Genetik Testler