Kişiye Özel Genetik Check-Up

Kişiye Özel Genetik Check-Up

Her ne kadar iki insanın genleri %99 oranında birebir aynı olsa da aradaki %1’lik fark, bizi biz yapan, farklılığı yaratan parçadır. Yine aynı şekilde iki insan aynı hastalığı taşısa da hastalığın kökeni, gen boyutuna inildiğinde birbirinden birçok noktada farklılık gösterebilir.

Keza yeni bir ailenin oluşumunda anne ve baba adayları henüz taşıyıcısı olduklarından habersiz oldukları kimi hastalıklara sebep olan resesif (çekinik) genetik bozukluklar bulundurabilir.

Bunlara benzer birçok senaryo genlerimizde mevcuttur.

Kişiye özel genetik check-up sizi sahip olduklarınız, kendi geleceğiniz ve çocuklarınızın geleceği konusunda bilgilendirir.

DNA Laboratuvarları olarak kişiye özel genetik check-up testiyle yaklaşık 4800’den fazla geninizi inceleyebiliyoruz.

Bu doğrultuda sizi, hâlihazırda bekleyebilecek problemler hakkında, kullanabileceğiniz ilaçların doğru etki edebilmesi hakkında, çocuklarınıza aktarabileceğiniz ve sorun teşkil edecek genetik bozukluklar hakkında detaylı şekilde bilgilendiriyor ve doktorunuzla paralel genetik danışmanlık sağlıyoruz.