GDF6 – Klippel-Feil Sendromu Tip 1, Otozomal Dominant

GDF6 – Klippel-Feil Sendromu Tip 1, Otozomal Dominant

 

Test Kodu : DL TG 081

Gen : GDF6

Hastalık : Klippel-Feil Sendromu Tip 1, Otozomal Dominant

Gen OMIM # : 601147

Yöntem : Dizi Analizi

Analiz süresi : 2 Hafta

Örnek Türü : Kan, Kemik iliği, Tükürük

Örnek Tüpü : Mor Kapaklı (EDTA’lı), Antiseptik swap

Saklama Koşulları : +4 C’de 1 hafta

Taşıma Koşulları : Aynı gün; oda sıcaklığında

Red Kriterleri : Hemolizli, Lipemik, İkterik örnek kabul edilmez

Genetik Testler