POLR3A – Lökodistrofi Hipomiyelinasyon Tip 7

POLR3A – Lökodistrofi Hipomiyelinasyon Tip 7

 

Test Kodu : DL TG 133

Gen : POLR3A

Hastalık : Lökodistrofi Hipomiyelinasyon Tip 7

Gen OMIM # : 614258

Yöntem : Dizi Analizi

Analiz süresi : 2 Hafta

Örnek Türü : Kan, Kemik iliği, Tükürük

Örnek Tüpü : Mor Kapaklı (EDTA’lı), Antiseptik swap

Saklama Koşulları : +4 C’de 1 hafta

Taşıma Koşulları : Aynı gün; oda sıcaklığında

Red Kriterleri : Hemolizli, Lipemik, İkterik örnek kabul edilmez

Genetik Testler