MUT – Metilmalonik Asidüri

MUT – Metilmalonik Asidüri

 

Test Kodu : DL TG 117

Gen : MUT

Hastalık : Metilmalonik Asidüri

Gen OMIM # : 609058

Yöntem : Dizi Analizi

Analiz süresi : 2 Hafta

Örnek Türü : Kan, Kemik iliği, Tükürük

Örnek Tüpü : Mor Kapaklı (EDTA’lı), Antiseptik swap

Saklama Koşulları : +4 C’de 1 hafta

Taşıma Koşulları : Aynı gün; oda sıcaklığında

Red Kriterleri : Hemolizli, Lipemik, İkterik örnek kabul edilmez

Genetik Testler