MLPA

MLPA

MLPA; tek bir nüklotid değişikliği olan dizilerin dahi ayrımını sağlayacak şekilde DNA dizisindeki normal olmayan kopya sayısının tespitini sağlayan bir multipleks PCR yöntemidir. Gen delesyon (parsiyel) ve duplikasyonları, bir çok kalıtsal hastalığa sebep olan tüm mutasyonların içerisinde %10’dan daha az bir paya sahipken, diğer bir çok hastalık içinse bu oran %10-30 aralığında veya daha yüksektir

.Genetik Testler