Moleküler Genetik

Moleküler Genetik

Bu birim moleküler genetik tanı için genel bakış ve stratejileri açıklar. Moleküler genetik; moleküler seviyede (DNA ve RNA temelli) prenatal (doğum öncesi) ve postnatal (doğum sonrası) genlerin yapı ve fonksiyonlarının incelenmesine olanak sağlayan genetik ve biyoloji çalışma alanıdır.

Moleküler genetik testler (veya gen testleri), genetik bir bozukluğa yol açan varyasyonları veya mutasyonları tanımlamak için tek genleri veya kısa DNA uzunluklarını inceler. Gen bilinmediğini zaman bağlantı analizi kullanılmaktadır. Genetik bağlantı analizi, bir hastalık genine yakından bağlı olan, ancak genin kendisi klonlanmamış veya gendeki mutasyonları tespit etmek zor veya imkansız olduğunda polimorfik markerler mevcut olduğunda kullanılır.  Bir bozukluktan sorumlu gen tanımlanmışsa, doğrudan mutasyon analizi mümkündür. Doğrudan mutasyon analizi için, birim tespit edilebilen mutasyon tiplerinin ve bunların tespitinde kullanılabilecek stratejilerin gözden geçirilmesini sunar. Ünite daha sonra bağlantıya dayalı analiz için en uygun bozukluk türlerini tanımlar ve verilerin yorumlanması için rehberlik eder. Ünite ayrıca, yüksek verimli sekanslama sistemindeki son gelişmeleri ve klinik uygulama olasılığını da gözden geçirmektedir.

Toplumun genetik ve kişisel sağlık arasındaki ilişki hakkındaki farkındalığının artması, moleküler genetik testlere olan talebi arttırmıştır. Prenatal ve implantasyon öncesi tanı, ailesel kanser için risk değerlendirmesi ve birçok nörolojik bozukluğun teşhisi gibi birçok ortamda moleküler genetik testin faydası açıktır. Bu tür testler, teşhis veya evreleme amacıyla maligniteleri değerlendirmek için de kullanılır.

Moleküler Genetik Laboratuvarı, hem konjenital hem de kalıtsal kanser sendromları için DNA ve moleküler genetik test konusunda uzmanlık sağlar. DNA Laboratuvarları, sertifikalı moleküler laboratuvar yöneticileri; genetik test alanında, test kalitesini sürekli iyileştiren yeni test yöntemleri geliştirmeye çalışan liderlerdir. Laboratuvar teknoloji uzmanları, yöneticileri ve genetik uzmanları ile işbirliği içinde, mutasyon tespit oranlarını artırarak ve geri dönüş süresini azaltarak testleri geliştirmek için sürekli olarak çalışırlar.

DNA Laboratuvarları, moleküler genetik laboratuvarında kurulu olan sistemler ile moleküler genetik alanında eksiksiz test hizmeti vermekteyiz.

  • PCR Polimeraz Zincir Reaksiyonu
  • Real Time PCR
  • Dizi Analizi (Dizileme-Fragman-Tekrar)
  • Yeni Nesil Dizileme
  • Mikroarray

 

Testler hakkında detaylı bilgi ve panel içerikleri için test listemizi inceleyebilir ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz.