Moleküler Karyotipleme / ARRAY-CGH

Moleküler Karyotipleme / ARRAY-CGH

Array CGH yöntemi mikroskopla görülemeyecek kadar küçüklükte eksilme ve eklenmelerin tespiti için kullanılan yüksek teknolojik bir yöntemdir.

Klasik sitogenetik (karyotipleme gibi) yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda bu teste başvurulur.

Affymetrix CytoScan arraylerini kullanarak;

  • Sayısal kromozom bozuklukları,
  • CNV-LOH analizleri (Kopya sayısı değişimleri),
  • Delesyon, mikrodelesyon, duplikasyon, uniparental dizomi (UPD) ve marker kromozom gibi yapısal anomalilerin klinik araştırmalarda kullanılmasına olanak sağlar.