Moleküler Sitogenetik

Moleküler Sitogenetik

DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi Moleküler Sitogenetik Laboratuvarı, kromozom ve çekirdeğin yapısal ve fonksiyonel organizasyonu, genom varyasyonu, ekspresyon ve evrimi, kromozom anormallikleri ve tıbbi genetik ve genomik varyasyonlar dahil olmak üzere moleküler sitogenetik tekniklerin uygulamasını kapsar.

Moleküler Sitogenetik, öncelikle tüm genomla veya spesifik hedeflenmiş DNA ile çalışan çok sayıda teknik tanımlar. Bazı alanlar aşağıdaki gibidir; ancak bunlarla sınırlı değildir.

  • Kromozom ve çekirdeğin yapısal ve fonksiyonel organizasyonu
  • Genom varyasyonu, ekspresyonu ve evrimi
  • Klinik genetikte kromozom anormallikleri ve genomik varyasyonlar
  • Preimplantasyon, doğum öncesi ve sonrası tanıda uygulamalar
  • Kanser ve hematoloji araştırmaları

DNA Laboratuvarları Moleküler Sitogenetik Laboratuvarı; Genetik Uzmanlarımız tarafından yönetilmektedir ve bu uzmanlara bağlı minimum lisans derecesine sahip Moleküler Sitogenetik Laboratuvar müdürü ve laboratuvar personelleri bulunmaktadır.

DNA Laboratuvarları , Prenatal ve postnatal tanıdan, kansere kadar çok çeşitli klinik ortamlar için floresans in situ hibridizasyon (FISH) analizinde moleküler sitogenetik tekniklerde en son teknolojiler kullanılmaktadır.

Hizmetler

Lösemiler, lenfomalar ve solid tümörlerde sitogenetik, moleküler sitogenetik ve moleküler patoloji yöntemlerle saptanması tanı konulması işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Mikrodelesyon sendromlarının ve sayısal aberasyonların prenatal / postnatal tanısı.

Doğum Öncesi

Anöploidi taraması için hızlı floresans in situ hibridizasyon (FISH).

13., 18., 21., X. ve Y. kromozomlarının anöploidileri için interfaz analizi, en yaygın kromozomal anöploidilerin hızlı bir şekilde saptanmasını sağlar. Koryon villüs veya amniyon sıvısından bu taramaları gerçekleştirebiliriz.

Solid Tümör Fish

ALK , ROS, HER2, PDL1 ,cMET

Onkolojik Fish

Akut Lenfositik Lösemi (ALL)

Akut Miyeloid Lösemi (AML)

Miyelodisplastik Sendrom (MDS)

Multiple Miyeloma

Kronik Miyeloid Lösemi (KML)

Non- Hongkin Lenfoma

Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)

 

Testler hakkında detaylı bilgi ve panel içerikleri için test listemizi inceleyebilir ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz.