PTPN11 – Noonan Sendromu Tip 1

PTPN11 – Noonan Sendromu Tip 1

 

Test Kodu : DL TG 142

Gen : PTPN11

Hastalık : Noonan Sendromu Tip 1

Gen OMIM # : 176876

Yöntem : Dizi Analizi

Analiz süresi : 2 Hafta

Örnek Türü : Kan, Kemik iliği, Tükürük

Örnek Tüpü : Mor Kapaklı (EDTA’lı), Antiseptik swap

Saklama Koşulları : +4 C’de 1 hafta

Taşıma Koşulları : Aynı gün; oda sıcaklığında

Red Kriterleri : Hemolizli, Lipemik, İkterik örnek kabul edilmez

Genetik Testler