SOS1 – Noonan Sendromu Tip 4

SOS1 – Noonan Sendromu Tip 4

Test Kodu : DL TG 162

Gen : SOS1

Hastalık : Noonan Sendromu Tip 4

Gen OMIM # : 182530

Yöntem : Dizi Analizi

Analiz süresi : 2 Hafta

Örnek Türü : Kan, Kemik iliği, Tükürük

Örnek Tüpü : Mor Kapaklı (EDTA’lı), Antiseptik swap

Saklama Koşulları : +4 C’de 1 hafta

Taşıma Koşulları : Aynı gün; oda sıcaklığında

Red Kriterleri : Hemolizli, Lipemik, İkterik örnek kabul edilmez

Genetik Testler