HAX1 – Nötropeni, Ağır Konjenital Tip 3

HAX1 – Nötropeni, Ağır Konjenital Tip 3

 

Test Kodu : DL TG 085

Gen : HAX1

Hastalık : Nötropeni, Ağır Konjenital Tip 3

Gen OMIM # : 605998

Yöntem : Dizi Analizi

Analiz süresi : 2 Hafta

Örnek Türü : Kan, Kemik iliği, Tükürük

Örnek Tüpü : Mor Kapaklı (EDTA’lı), Antiseptik swap

Saklama Koşulları : +4 C’de 1 hafta

Taşıma Koşulları : Aynı gün; oda sıcaklığında

Red Kriterleri : Hemolizli, Lipemik, İkterik örnek kabul edilmez

Genetik Testler