FAS – Otoimmün Lenfoproliferatif Sendromu Tip 1A

FAS – Otoimmün Lenfoproliferatif Sendromu Tip 1A

 

Test Kodu : DL TG 066

Gen : FAS

Hastalık : Otoimmün Lenfoproliferatif Sendromu Tip 1A

Gen OMIM # : 134637

Yöntem : Dizi Analizi

Analiz süresi : 2 Hafta

Örnek Türü : Kan, Kemik iliği, Tükürük

Örnek Tüpü : Mor Kapaklı (EDTA’lı), Antiseptik swap

Saklama Koşulları : +4 C’de 1 hafta

Taşıma Koşulları : Aynı gün; oda sıcaklığında

Red Kriterleri : Hemolizli, Lipemik, İkterik örnek kabul edilmez

Genetik Testler