giris-04

Test Arayın

Sosyal Medyada Biz

 

Sıkça Sorulan Sorular

 
DNA: İnsanların ve neredeyse bütün canlıların kalıtım materyalidir. Genetik bilgiyi taşır.

Kromozom: DNA molekülü her hücrenin nükleusunda iplik şeklinde bir yapı oluşturacak biçimde özel proteinlerle paketlenmiştir ve bu yapı kromozom adını alır.

Gen: Kalıtımın fiziksel ve fonksiyonel en temel birimidir. DNA’ dan meydana gelir ve protein adı verilen moleküllerin oluşturulmasında görev alır.

Ekzon: Bir genin aminoasit kodlayan, anlamlı kısmıdır.

Genetik testler bireylerin genlerinde belirli bir hastalık veya anomali ile ilgili değişimlerin var olup olmadığını saptamaya yarayan testlerdir. Bu testler ile bir hastalığın genetik kökeni belirlenebilirken aynı zamanda kişinin herhangi bir hastalık için taşıyıcı konumda olup olmadığı belirlenebilmektedir.
Türkiye’de başta Ailesel Akdeniz Anemisi (Beta-Talasemi) olmak üzere, Kistik Fibroz, Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) gibi hastalıkların görülme sıklığı yüksektir.
1. Bir hastalığın tanısının konması için.
2. Taşıyıcılık durumunun belirlenmesi için. Taşıyıcılar hasta değildir ancak mutant geni çocuklarına kalıtabilirler.
3. Anne karnındaki bir çocuğun ailede olduğu bilinen bir genetik hastalıktan etkilenip etkilenmeyeceğinin belirlenmesi için. Bu amaçla yapılan testlere prenatal testler adı verilmektedir.
4. Bir kişinin bulgu (semptom) vermeden önce belli bir hastalıktan etkilenip etkinlemeyeceğinin belirlenmesi için. Bu amaçla yapılan tanı testlerine prediktif (presemptomatik) genetik test adı verilmektedir.
1. Genetik veya kalıtsal bir hastalık taşıyıcışığı bulunan çiftler
2. Daha önce genetic hastalığı olan çocuk veya çocuklara sahip çiftler
3. Yapısal olarak vücudunda anomaliler saptanan
4. Mental retardasyonlu (zeka geriliği) çocuk öyküsü
5. Cinsiyet gelişimi anomalileri
6. Gelişme geriliği ve boy kısalığı
7. Yakın akrabalarında (1.kuzen gibi) genetic bir hastalık öyküsü çiftler
8. 37 yaş üzerindeki kadınlar
9. Bir çok kez yardımcı üreme teknikleri uygulanmasına ragmen gebelik elde edilemeyen çiftler
Bu çiftlerde, öncelikle bir genetic uzmanı tarafından ayrıntılı aile öyküsü alınmalı ve aile ağacı çıkartılmalıdır. Ailede düşünülen hastalık için ve varsa önceki gebelikler için ayrıntılı bilgilerin alınması gereklidir. Hasta çocuklar ve aile bireyleri muayene edilmeli ve gerekli testler istenmelidir. Tüm bu işlemlerden sonar hastalığın tanısı konmuş veya genetik neden saptanmış ise çiftlere saptanan problemler ile ilgili ayrıntılı bilgi verilir. Genetik hastalığın neden olabileceği problemler, sonuçları, yeni gebelikteki riskler, gebelik öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda aile aydınlatılır. Çiftlerin bir kısmında preimplantasyon genetik tanı önerilebileceği gibi bazı hastalarda da prenatal dönemde genetik tanı uygulanması önerilir.
Aile geçmişinde göğüs kanseri vakası bulunmayan kişilerin genetik test yaptırması öncelikli değildir. Düzenli kontroller sırasında doktorunuzun bir şüphe duyması sonucu göğüs kanseri genetik testi yaptırmak doğru bir tercihtir.
Birçok hastalığın altyapısını genetik farklılıklar ortaya çıkarır. Her ne kadar insanlar genetik açıdan %99.9 birbiriyle aynı olsa da %0.1 içerisinde görülen farklılıklar bizi biz yapar. Hastalık oluşumunda sıra bozukluk oluşma sırası çoğu zaman şu şekildedir; önce genler, sonra proteinler, sonrasında hücre sistemler en son ise dokular. Bu gözle baktığımızda genlerin sağlığa birebir etkisi olduğunu görebiliriz.
Bu sorunun cevabı hastalıktan hastalığa değişmektedir. Kısaca anlatmak gerekirse; kişide her genden 2 adet bulunmaktadır. Çocuğun genleri anne ve babadan 1’er kopyası gelecek şekilde düzenlenir; annenin aynı genin 2 adetinden rastgele 1’i, babanın aynı genin 2 adetinden rastgele 1’i şeklinde. Bu noktada hastalığın oluşma patern’i çok önemlidir. Kimi hastalıkların oluşması için genin 2 adetinden 1’inin bozuk olması yeterliyken kimi hastalıklarda genin 2 adetinden 2’sinin de bozuk olması gerekmektedir. Buna ek olarak hastalık yapıcı genin etkililiği de hastalık oluşumunu direk olarak etkilemektedir. Bu bilgiler doğrultusunda önce hastalığın belirlenmesi, sonrasında ise kalıtımsal paterninin incelenmesi gerekmektedir.
Moleküler Genetik, Moleküler Enfeksiyon, Prenatal Sitogenetik, Postnatal Sitogenetik, Moleküler Sitogenetik alanlarında testler yapılabilmektedir.

Hasta merkezimize gelmeden randevu almalı ve önceden yaptırmış olduğu tüm test sonuçlarını yanında getirmesi gerekmektedir. Genetik danışmanlık hizmetimiz ücretlidir.
DNA Genetik Tanı Merkezi sadece rutin çalışan bir laboratuvar değil aynı zamanda araştırma merkezidir. Çalışılmak istenen konunun belirlenmesi halinde, merkezimizin AR-GE birimi literatür taraması yapmaktadır. Projenin merkezimizde uygulanabilirliği değerlendirilmekte ve mümkün olması durumunda çalışılacak polimorfizm/mutasyona özgü sistem kurulmakta ve çalışmaya başlanmaktadır.
Özellikle ailelerinde genetik olduğunu bildikleri veya şüphelendikleri hastalıklar söz konusu olan çiftlerin evlilik öncesinde veya çocuk sahibi olmayı planlamadan önce genetik danışma alması önemli olabilmektedir. Ülkemizde akraba evliliği sıklığı oldukça yüksektir. Yaklaşık beş çiftten biri akraba evliliği yapmaktadır. Özellikle otozomal resesif hastalıklar (anne ve babanın bir genetik bozukluk/mutasyon için taşıyıcı olduğu ve her iki ebeveynin kendilerindeki bozuk geni çocuğa verdiği takdirde çocuğun etkilendiği hastalıklar)’a akraba evliliklerinde oldukça fazla rastlanmaktadır. Bunun haricinde bazı otozomal resesif genetik hastalıklar toplumda taşıyıcı sayısının çok fazla olması dolasyısıyla akraba olmayı gerektirmeden de hasta çocuk sahibi olma ile sonuçlanabilmektedir.
Akraba evliliği, toplumda var olan resesif hastalık taşıyıcılarının karşılaşma riskini arttıracağından, bu tip hastalıklar için çifte toplum riskinin yaklaşık iki katı risk yükler. Toplumda otozomal resesif hastalık riski normalde %1-2 iken akraba evliliği yapmış bir çift için bu risk ~%4 olarak verilebilir. Bu risk ailenin bilinen bir hastalık için taşıyıcılık olmadığı durumlar için geçerlidir. Bu yüzden akraba evliliği yapmış veya yapacak olan çiftlerde aile öyküsünün detaylı olarak alınması, aile ağacının çıkartılması, ailede hasta bireyler varsa kesin klinik tanısının konulması doğru risklerin belirlenebilmesi için çok önemlidir.

Örnek: Normal sıklığı 2500 doğumda 1 olan bir otozomal resesif bir hastalık için ailede taşıyıcılık varsa ve anne baba taşıyıcı ise hasta çocuk riski %25 (1:4) dir.

Gebelik sırasında yapılan bazı biyokimyasal tarama testleri “zeka testi” gibi yanlış bir tanımlama ile anılmaktadır. Biyokimyasal tarama testleri sırasında risk belirlemesi için yapılan kromozom anomalilerinden Trizomi 21 Sendromu (Down Sendromu),Trizomi 18 sendromu ve Trizomi 13 Sendromu zeka geriliği ile giden hastalıklar olduğu için bu yanlış isimlendirme halk arasında kullanılmaktadır. Gebelikte yapılan  bazı kromozom hastalıkları ve nöral tüp defektleri gibi hastalıklar açısından risk saptanmasına yönelik testlerden birisi “11.14 hafta tarama testi=ikili test”, diğeri “üçlü tarama testi” dir. Bu testler sonrasında yüksek risk çıkan gebelere genetik danışma verilmesi ve ailenin onaylaması durumunda da fetal kromozom analizlerinin yapılması gerekmektedir. Bu testlerin yapılması için gebeliği takip eden Kadın Doğum Uzmanı gebeliğin uygun haftasında test hakkında gebeyi bilgilendirir ve test için yönlendirir.
Genetik bir hastalık için (tek gen hastalığı ya da kromozom anomalisi) taşıyıcılığı veya taşıyıcılık riski olan bireylerin mümkünse gebelik olmadan önce tüm testleri ile birlikte bir Genetik Tanı Merkezi’ ne başvurması gerekmektedir. Bazı genetik hastalıklarda ailedeki hasta bireyde klinik ve laboratuvar tanısının konulması doğum öncesi test yapılabilmesi için zorunludur.

Örneğin; kistik fibrozisli bir çocuğu olan aile de hasta çocukta klinik olarak tanı konulduktan sonra moleküler testler ile mutasyonun bulunması gerekmektedir. Mutasyon bulunduktan sonra gebelik sırasında fetal hücrelerde aynı mutasyonun varlığını araştırmak mümkün olacaktır.

Babalık testi bebeğin, anne ve babasının kanlarından elde edilen DNA dan yapılan ve DNA’nın varyasyonlarını araştırmaya dayalı moleküler yöntemlerle yapılan bir testtir. Bu test anne ve babalık durumu hakkında %99,99 gibi bir oranla bilgi vermektedir. Bu testler resmi kurum olarak Adli Tıp Kurumu ve Adli Tıp enstitülerinde yapılmaktadır. Gebelik sırasında doğum öncesi bu test uygulanmamaktadır.
Normal insan hücresinde 46 olan kromozom sayısında, 21. kromozomun bir doz fazla bulunması ile ortaya çıkan bir kromozom anomalisi sendromudur. Hastaların çoğunda fazla olan 21. kromozom 46 kromozoma ilave olarak gözükür ve hastada 47 kromozom varlığı söz konusudur. Hastaların küçük bir kısmında (~%4)fazla olan 21. kromozoma ait materyal başka bir kromozomun üzerinde bulunabilir (translokasyon tipi). Bu durum ailevi taşıyıcılığın da araştırılması tekrarlama riskinin saptanması açısından önemlidir. Hasta kişilerde zeka geriliği mevcuttur. Zeka geriliğinin yanında tipik yüz bulguları ve çeşitli ek bulgular gözükebilir. Down sendromu olduğu, klinik olarak düşünülen kişide periferik kan kromozom analizi yapılması ve sonuçlarla birlikte genetik danışma verilmesi gerekmektedir.
İlk çocuğunuzda Down Sendromu tanısı sadece klinik olarak koyuldu fakat kromozom analizi yapılmadı ise mutlaka kromozom analizlerinin yapılmasıgerekmektedir.21. kromozomun ilave olarak bulunduğu serbest tip Down sendromunda tekrarlama riski sonraki her çocuk için %1-1,4 arasındadır. Translokasyon tipi down sendromunda (21; 21 tranlokasyonu hariç) bu risk teorik olarak1:3 olup çok daha yüksektir. Bu riskler nedeni ile Down sendromlu çocuğu ya da gebeliği olan kişilerin sonraki gebeliklerinde doğum öncesi tanı ile fetal kromozom analizlerinin yapılması önerilir. Bu nedenle bu gebeler gebeliklerinin 10. haftasından sonra genetik danışma almak ve doğum öncesi tanı işlemlerinin planlanması amacı ile Genetik Tanı merkezlerine başvurmalıdırlar.
Kromozomlar genetik materyal olan DNA’nın proteinler ile birleşerek oluşturduğu hücre bölünmesi sırasında görünür hale gelen yapılardır. Bölünme olmadığı zaman hücre çekirdeğinde gevşek ve homojen bir şekilde bulunurlar. Normal ve sağlıklı insan hücrelerinde (gonad hücreleri hariç) 46 adet kromozom bulunmaktadır. Bu kromozomlardan 44’ ü otozomal, 2 tanesi gonozomal kromozomlar olarak isimlendirilir. Gonad hücrelerinde mayoz bölünme ile her gamet hücresine 23 adet olacak şekilde sayısal olarak indirgenirler. Bu indirgenme sonrası gonad hücrelerinden anne yumurtası ile 23’ü , baba spermi ile de 23’ü birleşerek ilk döllenmiş hücre olan zigotta 46 sayısına ulaşır.  Her bölünmede kardeş hücreler için sayısı bir kat artar ve tekrar ikiye bölünerek 46 olarak paylaştırılır. Kromozomların sayı ve yapılarının sabit olması kişinin sağlıklı olması için önemlidir. Kromozomlarda sayısal ya da yapısal olarak artma ya da eksilme toplam genetik materyal (DNA) miktarını değiştireceğinden kişinin etkilenmesi söz konusudur.
Kromozom analizleri için kol toplar damarından venöz kan alınır. Bu işlem için aç olmak gerekli değildir.
Kişinin kromozomal yapısının mikroskopta incelenmesine “kromozom analizi “denmektedir. Bu incelemede kromozomlarla ilgili sayısal veya yapısal değişiklikler saptanır.
Alınan örnekten (kan,deri,amniyon sıvısı ya da diğer dokular) elde edilen hücrelerde yapılan hücre kültürü sonrasında hücreler mitoz bölünme sırasında durdurulur. Bölünme sırasında durdurulan hücreler düşük yoğunluklu bir sıvı ortamda şişirilir, daha sonra lam üzerine yayılarak tespit edilir, bölünmesi durdurulmuş bu metafaz plaklarındaki kromozomların yayılması, görünür ve incelenebilir hale gelmesi sağlanır. Daha sonra özgün metotlarla kromozomlar lam üzerinde iken boyanır. İleri düzey mikroskoplarda metafaz plakları bulunarak belli sayıda hücrede (en az 20) hem kromozomların sayıları hem de yapıları incelenerek analizleri tamamlanır.
Yapılan kromozom analizinde bir kromozom anomalisi çıkan birey ve/ veya ebeveynler genetik danışma almalıdır. İlgili kromozom anomalisinin olası etkileri, tekrarlama riskleri , tedavi olanakları kişinin anlayacağı sadelikte anlatılır.Herhangi bir genetik hizmet alan kişinin bu hizmeti aldığı merkezden genetik danışma alma hakkı ve merkezin de hizmet alan kişilere genetik danışma hizmeti de verme zorunluluğu vardır.
Kromozom analizleri teorik olarak incelenen dokudaki hücrelerin kromozom yapısını belirtilen bant keskinliğinde (analiz düzeyi) ve incelenen hücreler için  tam olarak verir. Yanlış negatiflik riski incelenen hücre sayısına ve bant düzeyine bağlı olmak şartı ile ~0.003 kadardır. Bu risk, düşük oranlı mozaiklik ve sub mikroskopik yapısal değişiklikler nedeni ile oluşmaktadır. Bazı kromozom anomalilerinde dokusal olarak farklılıklar bulunabilmektedir. Bu nedenle değerlendirmelerde her durum göz önüne alınmalıdır. Yanlış pozitiflik riski teorik olarak yok denecek kadar düşüktür. Kromozom analizlerinde kültür etkisi, materyal karışıklığı gibi riskler için konfirmasyon ve kontrol mekanizmaları oluşturulmuştur.
Kişinin kromozom yapısı kanser ve bazı mozaik durumlar göz ardı edildiğinde teorik olarak ömür boyu değişmez.  Bu nedenle aynı dokunun aynı yöntemle tekrar kromozom analizi ile incelenmesi gerekli değildir. Ancak önceki analiz detayının  yani bant düzeyinin düşük olması, şüpheli sonuç bulunması, mozaiklik laboratuvar konfirmasyonu ve klinik tanı ile belirgin uyumsuzluk var ise kromozom analizlerinin tekrarlanması gerekli olabilir.
Kromozom anomalilerinin tedavisi yoktur (kanser ile giden özel durumlar hariç). Yani anomalinin varlığı düzeltilemez.  Ancak kromozom anomalisi ile ortaya çıkan bazı klinik bulguların hafifletilmesi ya da tedavisi uygulanabilmektedir. Örneğin  45,X  karyotipli- Turner Sendromlu bir kişi de hormon tedavisi ile klinik bulgulara yönelik semptomatik tedavi uygulanabilmektedir.
Kromozom anomalisi taşıyıcılarının genetik danışma ile hasta çocuk sahibi olma riski ve doğum öncesi tanı yöntemleri hakkında detaylı bilgi edinmesi gerekir. Bu danışma sonrasında aile doğum öncesi tanı yöntemlerinin uygulanmasına karar verirse gebelik öncesi ve gebelik sırasında erken haftalarda  (11. haftadan önce) planlama için genetik tanı merkezine başvurur.
Kromozom analizleri teorik olarak bölünebilen tüm hücrelerde uygulanabilir (kan lenfositleri, deri fibroblastları, gonad dokusu, amniyotik sıvı hücreleri v.b). Burada alınan dokunun steril (mikrobiyal kirlilik olamaması) ve canlı (hücre kültüründe çoğaltılabilmesi için gerekli) olması şartı vardır.  Kromozom analizleri doku alma, hücre kültürü ve preparat hazırlama, bantlama ve mikroskop analizi, raporlama, genetik danışma gibi ardışık birkaç işlem basamakları ile gerçekleştirilir. Tanı amaçlı kromozom analizleri sadece Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat almış Genetik Tanı Merkezlerinde yapılır. Bunun için Genetik tanı merkezinin sitogenetik laboratuvarı ruhsatına sahip olması gerekmektedir.
Aile genetik danışma ile bilgilendirilir. Anomaliye bağlı olarak oluşabilecek hastalıklar,prognoz ve tedavi olanakları aileye anlatılır. Gerektiğinde diğer ilgili branşlara aile yönlendirilir.
Sitogenetik analizler için heparinli tüpe, moleküler genetik testleri için ise EDTA’lı tüpe, moleküler enfeksiyon testleri için ise kuru tüpe alınır.
Kromozom analizi çalışılacaksa heparinli tüpe; kistik fibrozis, akondroplazi gibi tek gen hastalıkları çalışılacaksa EDTA’lı tüpe; moleküler enfeksiyon testleri çalışılacaksa teste göre EDTA’lı ya da kuru tüpe alınmalıdır.
Küçük parmağın boğumu kadar alınır ve transport besiyerine konur. Transport besiyeri bulunmaması halinde steril idrar kabına serum fizyolojik içine konularak gönderilebilmektedir. Biyopsi bölgesi antiseptik sabunla temizlendikten sonra, steril su ile iyice yıkanmalıdır. Alkol ya da iyod preparatları kullanılmamalıdır. Yaklaşık 4 mm çapında tüm dermis katmanlarını içeren punch biyopsi uygulanmalıdır. Materyalin kontamine olmaması önemlidir ve en geç 12 saat içinde merkezimize ulaştırılmalıdır.
CVS (Chorionic Villus Sampling), gebeliğin 10-12. haftasında, transservikal ya da transabdominal yoldan girilerek koryonik villuslardan biyopsi alınması işlemidir. Transport besiyerine konularak gönderilmelidir. Enjektöre 3-4 ml besiyeri çektikten sonra yaklaşık 10 mg CVS alınır. İğne kıvrılmamalıdır ve flasterle pistonu fikse etmek gerekmektedir.
Uygun haftalarda alınan amniyotik sıvı bebeğin sağlığını riske atmayacak miktardadır. Bebek idrar ve dolaşımla bu sıvıyı çok kısa bir sürede tamamlayabilmektedir.
NIPT testi gebeliğin 10. haftasından itibaren tüm hamile kadınlara uygulanabilir.

Hangi Durumlarda Önerilir?
İleri yaş gebeliği varsa,
Aile geçmişinde kromozomal bozukluk varsa,
1. veya 2. trimester tarama testlerinde veya ultrasonda anormali gözlenmişse NIPT önerilir.

NIPT testi; bebeğinizin Trizomi 21 Down Sendromu, Trizomi 18 Edwards Sendromu veya Trizomi 13 Patau Sendromuna sahip olma riskini gösterir.
NIPT, Girişimsel Olmayan Prenatal Test, anne kanında serbest dolaşan bebek DNA’sını analiz eder ve bu sebeple sadece anneden alınan kan bu test için yeterlidir.

Size testler hakkında bilgi verilir ve onam formu doldurulur. İki ayrı özel DNA tüpüne 10 ml kanınız alınır. Alınan bu kandan bebeğin DNA’sı yeni nesil dizileme cihazı ile analiz edilir.

NIPT testi %99 doğruluk oranına sahiptir ancak bilinmelidir ki bu test bir tarama testidir ve amniyosentez, CVS, kordon kanı analizi gibi invaziv testlerin sağladığı %100 başarı oranına sahip değildir.

Teknik avantajlarının yanı sıra, CVS ve amniyosentez teknikleri hamilelikte düşüğe yol açabilirken, NIPT anne kanından aldığı örneği çalışmasından ötürü düşük riski sıfır’dır.

Analizin sonuçlanması 2 hafta sürmektedir.
Yanlış pozitif sonuç; test sonucunun pozitif çıktığı ancak ileride yapılan doğrulayıcı testlerden bebeğin bu mutasyona sahip olmadığını göstermesidir.

NIPT %0,1’lik yanlış pozitif oranına sahiptir.

Tarama test; yüksek doğruluk ile sendromlar için risk analizi yapar ancak %100 başarı sağlamaz.

Tanısal test ise %100 başarı oranına sahiptir. Amniyosentez bir tanısal prenatal testtir ancak düşük riski yatabilir.

Testte çıkan sonuca göre hastaya yönlendirme şu şekilde yapılabilir;
Negatif (-) sonuç; Gebelikte bakılan genetik anomaliler gözlenmemiştir.
Pozitif (+) sonuç; Gebelikte anomaliye rastlanmıştır, hastalık teşhisi yapılmamıştır. Amniyosentez ile doğrulama yapılması gerekmektedir.
Sadece anomali gözlemlenen durumlarda ailelerin amniyosenteze başvurması, gebelik sağlığı açısından en doğru yol olacaktır.
NIPT; bir sorun olduğunu saptayabilir ama bu sorunun ne kadar ağır olduğunu belirtmez. İlgili genetik bozukluğun tiplendirilmesi (klasik veya translokasyon), hangi dokuların etkilendiğinin saptanması (plasenta veya fetus), ne kadar yaygın olduğunun belirlenmesi (komplet veya mozaik) için amniyosentez gibi girişimsel bir işlemle doğrulama önerilir. Gerekli görülen ‘İleri Kromozom Analizlerini’, genetik tanı laboratuvarlarımızda ek bir ücret ödemeden yaptırabilirsiniz.
NIPT; daha önceki gebeliklerden ve düşüklerden etkilenmemektedir. Fetal DNA parçacıklarının doğumdan sonraki 48 saat içerisinde parçalanarak anne kanından tamamen temizlendiğini göstermiştir bu sebeple önceki gebeliklerden etkilenmemektedir.
NIPT; bu durumlardan etkilenmez. Gebeliğin doğal ya da tüp bebek olması, donör yumurta veya sperm olması, bebeğin kız ya da erkek olmasından etkilenmemektedir, çünkü doğrudan mevcut gebeliğe ait serbest fetal DNA parçacıklarına bakılmaktadır. Babadan örnek alınması gerekli değildir.
NIPT gebelik sırasında kullanılan haplardan ve vitaminlerden etkilenmez. Ancak kan sulandırıcı iğneler serbest fetal DNA’yı azaltıcı etki gösterebilir. Bu sebeple, kan sulandırıcı iğne yapıldıktan en az 12 saat sonra örneğin alınması tavsiye edilmektedir.
İlk çalışılan örnekte yetersiz fetal DNA olması durumunda ikinci tüpe geçilmekte, bu da yetersiz ise ücretsiz olarak tekrar kan örneği istenmektedir. Bu tekrara rağmen sonuç verememe oranı sadece binde ikidir. Başarılı sonuç verme oranı %99,8 olup şu an için ulaşılan en iyi  orandır.
DNA Laboratuvarları halihazırda “yurtdışı çalışması” olarak nitelenen çok sayıda genetik testi kendi bünyesinde son teknoloji cihazlarımız ile uygulamaktadır (Bkz. Testlerimiz). Bunların dışında kalan genetik testler ise deneyimli ekibimiz tarafından kısa bir sürede uygulanır hale getirilebilmektedir.
Öncelikle genetik danışma almanız gerekmektedir. Genetik danışmada hasta/taşıyıcı olma riskiniz teorik olarak belirlenip size bildirilecektir. Daha sonra söz konusu genetik hastalık için test çalışmasının planlaması yapılacaktır.
DNA Genetik Tanı Merkezin’de’de özellikle dismorfolojik çocuklara ve sendromlara yönelik genetik açıdan fiziksel muayene yapılmaktadır. Muayene için randevu alınması gerekmekte olup muayeneye gelirken –eğer mevcutsa- daha önce yapılmış test ve muayenelere yönelik raporların beraberinizde getirmeniz yerinde olacaktır. Muayene ücreti için lütfen DNA Genetik Tanı Merkezi ile iletişime geçiniz.
 
Ayrıntılı Bilgi İçin
 

Size Nasıl Daha Fazla Yardımcı Olabiliriz ?

 
Bizimle İletişime Geçin
 
 
 
 
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X