HizmetlerimizBiyoinformatik

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezinde bulunan MGI DNBSEQ G400, Illumina NextSeq500 ve MiSeq cihazlarından elde edilen ham datalar güncel standartlar doğrultusunda Biyoinformatik Uzmanlarımız tarafından tasarlanmış ve çalışmalara özel in-house pipelinelarımız ile anlamlı verilere dönüştürülmektedir.

Bioinformatik Hizmetlerimiz;
  • Referans genomlara haritalama ve varyantların değerlendirilmesi (SNP/indel)
  • Gen ekspresyon analizi
  • Yeni ve referans transkriptlerin diferansiyel ekspresyon analizi
  • Küçük RNA’ların referans veritabanına hizalanması
  • 16S (V3-V4, V4, V4-V5), 18S ve ITS örnekleri için gelişmiş mikrobiyom veri analizi “QIIME”
  • Metagenom veri analizi – DNA sekanslarına taksonomik etiketleme
  • De novo genom ve transkriptom analizi
Testler hakkında detaylı bilgi için test listemizi inceleyebilir yada bizimle iletişime geçebilirsiniz.

HizmetlerTüm Hizmetlerimiz

Sitogenetik
Sitogenetik, kromozomların sayısı ve morfolojisini inceler
Moleküler Sitogenetik
Moleküler sitogenetik tekniklerin uygulamasını kapsar
Moleküler Genetik
Bu birim moleküler genetik tanı için genel bakış ve stratejileri açıklar.
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)
PGT annenin rahmine transfer edilmeden önce
Non-İnvaziv Prenatal Test (NIPT)
Prenatal test, anne adayının doğumdan önce
Tüm Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Klinik Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Onkoloji Genetiği
Tüm kanserler, bir hücredeki bir veya daha fazla gen mutasyona uğradığında başlar.
Biyoinformatik
Bünyemizde bulunan Illumina NextSeq500 ve MiSeq cihazlarından elde edilen ham datalar
Bilimsel Projeler
DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi'mizde sunduğumuz
Genetik Danışmanlık
Genetik danışmanlık, genetik hastalıklar hakkında bilgi edinme işlemidir.
bt_bb_section_top_section_coverage_image