HizmetlerimizGenetik Danışmanlık

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi bünyesinde bulunan genetik uzmanları tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Genetik danışmanlık, genetik hastalıklar hakkında bilgi edinme işlemidir.

Genetik danışma sürecinde kendisinde veya ailesinde kalıtsal bir hastalığı olan veya taşıyıcılık riski bulunan kişilere riski belirlemek amacıyla uygulanabilecek tanı testleri, hastalıkların seyri, tekrarlama riskleri, yaşamla bağdaşma durumu, varsa tedavisi ve diğer çözüm yolları ile ilgili bilgiler verilir.

DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi bünyesinde bulunan genetik uzmanları tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir.

https://dnalab.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_04.png
https://dnalab.com.tr/wp-content/uploads/2020/04/small_blue_triangle.png
Kimler Genetik Danışma Alabilir?
 • Ailesinde veya kendisinde genetik veya kalıtsal bir hastalık varlığı veya taşıyıcılığı
 • Tek gen hastalıkları
 • Kromozomal bozukluklar
 • Multifaktöriyel hastalıklar
 • Mitokondriyal hastalıklar
 • Genetik hastalığı olan çocuk veya çocukların bulunması
 • Mental retardasyon
 • Gelişme geriliği ve boy kısalığı
 • Bir veya birden fazla malformasyon
 • Cinsiyet gelişim anomalileri
 • Akraba evlilikleri
 • İleri anne yaşı (≥35)
 • Yeni doğan taramalarında ve evlilik öncesi rutin testlerde pozitif bulunan olgular (Fenil ketonüri, Talasemi…)
 • Tekrarlayan gebelik kayıpları
 • Gebelik öncesi veya gebelikte ilaç kullanımı
 • Gebelikte radyasyona maruz kalınması (röntgen,tomografi vb.)
 • Gebelikte bebekte problem saptanması (Anormal USG bulgusu)
 • Soyağacında ailesel geçişli kanserlerin varlığı (Meme,Kalın Bağırsak,Akciğer vb.)
 • Erkek ve Kadın infertilitesi
 • İleri yaşlarda belirti veren bazı hastalıklar (Huntington gibi),
 • Anksiyete
Testler hakkında detaylı bilgi için test listemizi inceleyebilir yada bizimle iletişime geçebilirsiniz.
https://dnalab.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_01.png

HizmetlerTüm Hizmetlerimiz

Sitogenetik
Sitogenetik, kromozomların sayısı ve morfolojisini inceler
Moleküler Sitogenetik
Moleküler sitogenetik tekniklerin uygulamasını kapsar
Moleküler Genetik
Bu birim moleküler genetik tanı için genel bakış ve stratejileri açıklar.
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)
PGT annenin rahmine transfer edilmeden önce
Non-İnvaziv Prenatal Test (NIPT)
Prenatal test, anne adayının doğumdan önce
Tüm Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Klinik Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Kanser Genetiği
Tüm kanserler, bir hücredeki bir veya daha fazla gen mutasyona uğradığında başlar.
Biyoinformatik
Bünyemizde bulunan Illumina NextSeq500 ve MiSeq cihazlarından elde edilen ham datalar
Bilimsel Projeler
DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi’mizde sunduğumuz
Genetik Danışmanlık
Genetik danışmanlık, genetik hastalıklar hakkında bilgi edinme işlemidir.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
Mesaj gönder
WhatsApp iletişim