HizmetlerimizKanser Genetiği

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://dnalab.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_04.png
DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezinde; Genetik Uzmanları, laboratuvar personelleri ve biyoinformatik uzmanları ile yoğun olarak kanser genetiği çalışmaları sürdürülmektedir.

Anormal bir protein, normal bir proteinden farklı bilgiler sağlar. Bu, hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasına ve kanserli hale gelmesine neden olabilir.

Genetik mutasyonlar hakkında iki temel genetik mutasyon türü vardır:

  • Somatik mutasyonlar
  • Germline mutasyonları
Başlıca Kanser Panellerimiz;

• Kapsamlı Kalıtsal Kanser Paneli (131 Gen)
• Kalıtsal Meme ve Over Kanseri (27 Gen)
• Kalıtsal Meme Kanseri Yüksek Risk Paneli (7 Gen)
• Kalıtsal Kanser Yüksek Risk Paneli (27 Gen)
• Kalıtsal Kolorektal Kanser Paneli (16 Gen)
• Kalıtsal Endokrin Kanser Paneli (22 Gen)
• Kalıtsal Gastrointestinal Kanser Paneli (38 Gen)
• Kalıtsal Jineolojik Kanser Paneli (20 Gen)
• Kalıtsal Lösemi Paneli (34 Gen)
• Kalıtsal Akciğer Kanseri Paneli (4 Gen)
• Kalıtsal Melanoma ve Cilt Kanseri Paneli (18 Gen)
• Kalıtsal Pankreatik Kanser Paneli (22 Gen)
• Kalıtsal Paraganglioma ve Feokromasitoma Paneli (10 Gen)
• Kalıtsal Pediatrik Kanser Paneli (64 Gen)
• Kalıtsal Renal Kanser Paneli (25 Gen)
• Kalıtsal Retinoblastoma Paneli (4 Gen)
• Kalıtsal Tiroid Kanseri Paneli (8 Gen)
• Tüberoz Skleroz Paneli (2 Gen)
• Xeroderma Pigmentosum Paneli (9 Gen)
• BRCA1- BRCA2 Tüm Gen Dizileme

https://dnalab.com.tr/wp-content/uploads/ucgen-kanser-genetigi.jpg
https://dnalab.com.tr/wp-content/uploads/2020/04/small_blue_triangle.png

• BRCA1- BRCA2 MLPA Çalışması
• P53 Tüm Gen Dizileme
• PTEN Tüm Gen Dizileme
• HER2 FISH
• Translokasyonlar
• Hematolojik Panelller
• Multi Kanser Paneli SNV, CNV ve Füzyon (FFPE)
• Likit Biyopsi Kanser Panelleri

Testler hakkında detaylı bilgi için test listemizi inceleyebilir yada bizimle iletişime geçebilirsiniz.
https://dnalab.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_01.png

HizmetlerTüm Hizmetlerimiz

Sitogenetik
Sitogenetik, kromozomların sayısı ve morfolojisini inceler
Moleküler Sitogenetik
Moleküler sitogenetik tekniklerin uygulamasını kapsar
Moleküler Genetik
Bu birim moleküler genetik tanı için genel bakış ve stratejileri açıklar.
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)
PGT annenin rahmine transfer edilmeden önce
Non-İnvaziv Prenatal Test (NIPT)
Prenatal test, anne adayının doğumdan önce
Tüm Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Klinik Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Kanser Genetiği
Tüm kanserler, bir hücredeki bir veya daha fazla gen mutasyona uğradığında başlar.
Biyoinformatik
Bünyemizde bulunan Illumina NextSeq500 ve MiSeq cihazlarından elde edilen ham datalar
Bilimsel Projeler
DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi’mizde sunduğumuz
Genetik Danışmanlık
Genetik danışmanlık, genetik hastalıklar hakkında bilgi edinme işlemidir.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
Mesaj gönder
WhatsApp iletişim