Kanser GenetiğiSOMATİK

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Başlıca Somatik Kanser Testlerimiz;

ONKOLOJİK FISH TESTLERİ   

Örnek Materyali; FFPE (DOKU)

 • FISH ANALIZI N-MYC Amplifikasyonu (2p24.3)
 • FISH ANALIZI ALK
 • FISH ANALIZI ROS1
 • FISH ANALIZI HER-2/NEU Amplifikasyonu
 • FISH ANALIZI PD-L1
 • FISH ANALIZI C-MET
 • FISH ANALIZI NTRK 1
 • FISH ANALIZI NTRK 2
 • FISH ANALIZI NTRK 3
 • FISH ANALIZI MYC

IMMUNOHISTOKIMYA TESTLERİ 

Örnek Materyali; FFPE (DOKU)

 • PD-L1
 • CD8

MSI (MIKROSATELLIT INSTABILITESI) ANALİZİ

Örnek Materyali; FFPE (DOKU) ve Kan (EDTA’lı)

 • STR (SHORT TANDEM REPEAT-TEKRAR NÜKLEOTIT SAYISI) Analizi

REAL-TIME (RT-PCR) TESTLERİ

HIZLI REAL-TIME PCR TABANLI TESTLER

Örnek Materyali; FFPE (DOKU)

KRAS MUTASYON ANALIZI (exons 2, 3, 4)

NRAS MUTASYON ANALIZI (exons 2, 3, 4)

EGFR MUTASYON ANALIZI (exons 18, 19, 20, 21)

BRAF MUTASYON ANALIZI (V600E/K/D/R/M/G)

C-KIT (exons 11, 13, 17, 18)

PIK3CA (exons 9, 20)

Örnek Materyali; LİKİT BİYOPSİ (cfDNA)

KRAS MUTASYON ANALIZI (exons 2, 3, 4)

NRAS MUTASYON ANALIZI (exons 2, 3, 4)

EGFR MUTASYON ANALIZI (exons 18, 19, 20, 21)

BRAF MUTASYON ANALIZI (V600E/K/D/R/M/G)

C-KIT (exons 11, 13, 17, 18)

PIK3CA (exons 9, 20)

KANSER TÜRÜNE ÖZGÜN TERAPÖTİK PANELLER

AKCİĞER KANSER PANELİ

 • EGFR (YÖNTEM: RT-PCR)
 • PIK3CA (YÖNTEM: RT-PCR)
 • KRAS (YÖNTEM: RT-PCR)
 • NRAS (YÖNTEM: RT-PCR)
 • ALK (YÖNTEM: FISH)
 • MET (YÖNTEM: FISH)
 • ROS-1 (YÖNTEM: FISH)
 • NTRK 1, NTRK 2, NTRK 3 (YÖNTEM: FISH)
 • PD-L1 (YÖNTEM: IHC ANALIZ)
 • MSI (YÖNTEM: STR ANALIZI)

KOLOREKTAL KANSER PANELİ

 • KRAS (YÖNTEM: RT-PCR)
 • BRAF (YÖNTEM: RT-PCR)
 • PIK3CA (YÖNTEM: RT-PCR)
 • NRAS (YÖNTEM: RT-PCR)
 • MET (YÖNTEM: FISH)
 • HER2 (YÖNTEM: FISH)
 • PDL1 (YÖNTEM: IHC ANALIZ)
 • MSI (YÖNTEM: STR ANALIZI)

MELANOMA KANSER PANELİ

 • BRAF (YÖNTEM: RT-PCR)
 • NRAS (YÖNTEM: RT-PCR)
 • C-KIT (YÖNTEM: RT-PCR)
 • MYC (8q24) (YÖNTEM: FISH)
 • MSI (YÖNTEM: STR ANALIZI)

MİDE KANSERİ PANELİ 

 • PIK3CA (YÖNTEM: RT-PCR)
 • KRAS (YÖNTEM: RT-PCR)
 • HER-2 (YÖNTEM: FISH)

ONCOSEQ DNALAB YENİ NESİL DİZİLİME PANELLERİ

Kanser tedavisinin amacı, vücudun sağlıklı hücrelerine zarar vermeden kanser hücrelerini öldürmektir. Bunu yapmanın bir yolu, kanser hücrelerinde sağlıklı hücrelerde görülmeyen belirli bir gen mutasyonunu hedefleyerek bir ilaç kullanmaktır.

DNA Laboratuvarları GHDM günümüzdeki biyoinformatik yöntemler ile immün-terapiye karşı oluşturulan yanıtı değerlendirebilmek amacıyla tümör mutasyon yükü hesaplayıp, mikrosatellit instabilitesi tahmini yapıp ve tedavi sürecine rehberlik etmesi amacıyla kansere özgü mutasyonlar tespit edip, bu mutasyonlarla ilişkili süreçler yöntemleri ile birlikte kişinin tümörü tetikleme mekanizmaları belirlenip bunları hedefleyen ilaç tedavi alternatifleri raporlanmaktadır.

 • ONCOSEQ DNALAB TÜMÖR MUTASYON YÜKÜ PANELİ (TMB) (486 DNA GENİ +MSI)
  Örnek Materyali; FFPE (DOKU), Kan (EDTA’lı) veya cfDNA
 • ONCOSEQ DNALAB PLUS TÜMÖR MUTASYON YÜKÜ PANELİ (486 DNA GENİ + MSI + 26 RNA GENİ)
  Örnek Materyali; FFPE (DOKU), Kan (EDTA’lı) veya cfDNA
 • ONCOSEQ DNALAB FÜZYON PANELİ (26 RNA GENİ /75 FÜZYON GENİ)
  Örnek Materyali; FFPE (DOKU) veya cfDNA
 • ONCOSEQ DNALAB LİKİT BİYOPSİ PANELİ (28 DNA GENİ)
  Örnek Materyali; cfDNA
 • ONCOSEQ DNALAB LİKİT BİYOPSİ + FÜZYON PANELİ (28 DNA GENİ/26 RNA GENİ)
  Örnek Materyali; cfDNA
 • ONCOSEQ DNALAB HOMOLOG REKOMBİNASYON EKSİKLİĞİ PANELİ (HRD) (28 DNA GENİ)
  Örnek Materyali; FFPE (DOKU)
 • ONCOSEQ DNALAB KAPSAMLI BRCA1/BRCA2 LİKİT BİYOPSİ PANELİ (6 GEN)
  Örnek Materyali; cfDNA
 • ONCOSEQ DNALAB KAPSAMLI BRCA1/BRCA2 DOKU PANELİ (6 GEN)
  Örnek Materyali; FFPE (DOKU)
https://dnalab.com.tr/wp-content/uploads/ucgen-molekuler-genetik.jpg

HizmetlerTüm Hizmetlerimiz

Sitogenetik
Sitogenetik, kromozomların sayısı ve morfolojisini inceler
Moleküler Sitogenetik
Moleküler sitogenetik tekniklerin uygulamasını kapsar
Moleküler Genetik
Bu birim moleküler genetik tanı için genel bakış ve stratejileri açıklar.
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)
PGT annenin rahmine transfer edilmeden önce
Non-İnvaziv Prenatal Test (NIPT)
Prenatal test, anne adayının doğumdan önce
Tüm Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Klinik Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Onkoloji Genetiği
Tüm kanserler, bir hücredeki bir veya daha fazla gen mutasyona uğradığında başlar.
Biyoinformatik
Bünyemizde bulunan Illumina NextSeq500 ve MiSeq cihazlarından elde edilen ham datalar
Bilimsel Projeler
DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi'mizde sunduğumuz
Genetik Danışmanlık
Genetik danışmanlık, genetik hastalıklar hakkında bilgi edinme işlemidir.
bt_bb_section_top_section_coverage_image