HizmetlerimizMoleküler Genetik

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi, sertifikalı moleküler laboratuvar yöneticileri; genetik test alanında test kalitesini sürekli iyileştiren yeni test yöntemleri geliştirmeye çalışan liderlerdir. Laboratuvar ekibi, biyoinformatik uzmanları ve genetik uzmanları ile iş birliği içinde, mutasyon tespit oranlarını artırarak ve geri dönüş süresini azaltarak testleri geliştirmek için sürekli olarak çalışmaktadır.

Moleküler genetik; moleküler seviyede (DNA ve RNA temelli) prenatal (doğum öncesi) ve postnatal (doğum sonrası) genlerin yapı ve fonksiyonlarının incelenmesine olanak sağlayan genetik ve biyoloji çalışma alanıdır.

Moleküler genetik testler, genetik bir bozukluğa yol açan varyasyonları veya mutasyonları tanımlamak için tek genleri veya kısa DNA uzunluklarını inceler.

Toplumun genetik ve kişisel sağlık arasındaki ilişki hakkındaki farkındalığın artması, moleküler genetik testlere olan talebi arttırmıştır. Prenatal ve implantasyon öncesi tanı, ailesel kanser için risk değerlendirmesi ve nörolojik bozukluğun teşhisi gibi birçok alanda moleküler genetik testin faydası açıktır. Bu tür testler, teşhis veya evreleme amacıyla maligniteleri değerlendirmek için de kullanılır.

DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi, moleküler genetik laboratuvarında kurulu olan sistemler ile moleküler genetik alanında eksiksiz test hizmeti vermekteyiz.

  • PCR Polimeraz Zincir Reaksiyonu
  • Real Time PCR
  • Dizi Analizi (Dizileme-Fragman-Tekrar)
  • Yeni Nesil Dizileme
  • Mikroarray
Testler hakkında detaylı bilgi için test listemizi inceleyebilir yada bizimle iletişime geçebilirsiniz.

HizmetlerTüm Hizmetlerimiz

Sitogenetik
Sitogenetik, kromozomların sayısı ve morfolojisini inceler
Moleküler Sitogenetik
Moleküler sitogenetik tekniklerin uygulamasını kapsar
Moleküler Genetik
Bu birim moleküler genetik tanı için genel bakış ve stratejileri açıklar.
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)
PGT annenin rahmine transfer edilmeden önce
Non-İnvaziv Prenatal Test (NIPT)
Prenatal test, anne adayının doğumdan önce
Tüm Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Klinik Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Onkoloji Genetiği
Tüm kanserler, bir hücredeki bir veya daha fazla gen mutasyona uğradığında başlar.
Biyoinformatik
Bünyemizde bulunan Illumina NextSeq500 ve MiSeq cihazlarından elde edilen ham datalar
Bilimsel Projeler
DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi'mizde sunduğumuz
Genetik Danışmanlık
Genetik danışmanlık, genetik hastalıklar hakkında bilgi edinme işlemidir.
bt_bb_section_top_section_coverage_image