HizmetlerimizNon-İnvaziv Prenatal Test NIPT

“Sağlıklı bir hamilelik ve bebek için en güvenli tarama testi”
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Prenatal test, anne adayının doğumdan önce bebeğinde bulunabilecek genetik problemleri öğrenebilmesini sağlayan testtir.

Non-İnvaziv Prenatal Test -NIPT, yeni nesil non-invaziv prenatal testtir. Anne kanından fetal DNA’lar taranarak fetal kromozomal anöploidileri ve mikrodelesyonları tespit eder. NIPT yeni Hedeflenen Zenginleştirme Teknolojisini kullanarak fetal fraksiyonun yanı sıra anöploidi tespitini benzersiz doğrulukla mümkün kılar. Hedeflenen bölgeler, seçilen kromozomlar ve kromozomal bölgeler yakalanır, anöploidi tespiti için Biyoinformatik teknolojiler ve analiz edilmiş tescilli genomik mikrodelesyonlar kullanılır.

NIPT
 • Gebeliğin 10. haftasından itibaren yapılabilir.
 • Tekil ve ikiz gebelikler için doğrulanmıştır.
 • IVF gebelikler için de kullanılabilir.
 • Anöploidiler, mikrodelesyonlar ve nokta mutasyonların (*) taranması için yapılan tek bir testtir.
Neden NIPT?
 • Kolay Uygulanabilirlik

Anneden kan alma işlemi dışında herhangi bir işlem gerektirmez. Kan alma işlemi için hiçbir özel şart (açlık vb.) aranmamaktadır. Analiz 10-12 günde sonuçlanmaktadır.

 • Erken Tespit Avantajı

Hamileliğin 10. haftasından itibaren uygulanabilir olması sonraki aşamalarda klinikte alınacak kararlar için hem doktora hem de aileye avantaj sağlamaktadır.

 • Güvenli Yöntem Güvenilir Sonuçlar

Diğer tarama yöntemlerinde girişimsel (invaziv) yöntemler önerilir ancak bu yöntemler düşük veya enfeksiyon riskleri taşımaktadır. Rutin uygulanan tarama testlerinin güvenilirliği sınırlı olmasının yanında yanlış pozitiflik oranı da yanlış negatiflik oranı da yüksektir. Ancak NIPT testinde ise yanlış negatiflik oranı çok düşüktür.

NIPT ile Neleri Tespit Ediyoruz?
 • OTOZOMAL ANÖPLOİDİLER

Patau Sendromu (Trizomi 13)

Edwards Sendromu (Trizomi 18)

Down Sendromu (Trizomi 21)

 • CİNSİYET KROMOZOMU ANÖPLOİDİLERİ

Turner Sendromu (Monozomi X)

Triple X Sendromu (Trizomi X)

Klinefelter Sendromu (XXY)

Jacobs Sendromu (XYY)

XXYY Sendromu

 • MİKRODELESYONLAR

DiGeorge Sendromu (22q11.2)

1p36 delesyon Sendromu (1p36)

Smith-Magenis Sendromu (17p11.2)

Wolf-Hirschhorn Sendromu (4p16.3)

https://dnalab.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_04.png
https://dnalab.com.tr/wp-content/uploads/ucgen-nipt-1.jpg
https://dnalab.com.tr/wp-content/uploads/2020/04/small_blue_triangle.png
NIPT ile Yapılan Testler Nelerdir?
 • NIPT (Trizomi 13, 18, 21, X, Y, Mikrodelesyonlar
Test:
NIPT (Fetal DNA Tarama Testi)
Yöntem:
Yeni Nesil Dizileme
Analiz Süresi:
10-12 gün
Örnek Türü:
Kan
Örnek Tüpü:
Özel Tüp
Saklama Koşulları:
Oda sıcaklığı
Taşıma Koşulları:
Aynı gün; oda sıcaklığında
Red Kriterleri:
Hemolizli, Lipemik, İkterik örnek kabul edilmez
Testler hakkında detaylı bilgi için test listemizi inceleyebilir yada bizimle iletişime geçebilirsiniz.
https://dnalab.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_01.png

HizmetlerTüm Hizmetlerimiz

Sitogenetik
Sitogenetik, kromozomların sayısı ve morfolojisini inceler
Moleküler Sitogenetik
Moleküler sitogenetik tekniklerin uygulamasını kapsar
Moleküler Genetik
Bu birim moleküler genetik tanı için genel bakış ve stratejileri açıklar.
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)
PGT annenin rahmine transfer edilmeden önce
Non-İnvaziv Prenatal Test (NIPT)
Prenatal test, anne adayının doğumdan önce
Tüm Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Klinik Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Kanser Genetiği
Tüm kanserler, bir hücredeki bir veya daha fazla gen mutasyona uğradığında başlar.
Biyoinformatik
Bünyemizde bulunan Illumina NextSeq500 ve MiSeq cihazlarından elde edilen ham datalar
Bilimsel Projeler
DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi’mizde sunduğumuz
Genetik Danışmanlık
Genetik danışmanlık, genetik hastalıklar hakkında bilgi edinme işlemidir.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
Mesaj gönder
WhatsApp iletişim