HizmetlerimizPreimplantasyon Genetik Tanı
(PGT)

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezimizde sayısal ve yapısal kromozomal anomaliler Yeni Nesil Dizileme (NGS), Tek gen hastalıkları ve HLA uyum taramaları, Yeni Nesil Dizileme, Sanger Dizileme ve Fragman Analizleri teknikleri ile tespit edilmektedir. Alanında Uzman Hekimlerimiz ile bu işlemleri gerçekleştirmekteyiz.

Preimplantasyon genetik tanı (PGT); embriyoların, annenin rahmine transfer edilmeden önce genetik olarak testidir. Genetik bir hastalık veya anomali geçirme riski bulunan çiftler için PGT tavsiye edilmektedir. PGT testi ile anneye sadece sağlıklı embriyoların transferi gerçekleştirilmektedir.

Preimplantasyon Genetik Tanı-Anöploidi Taraması (PGT-A) embriyoların anöploidiler (sayısal kromozomal bozukluklar) için çeşitli tekniklerle taranması işlemidir.

Çift yakın veya uzak akrabalarında tek gen hastalığı veya tek gendeki bir değişikliğin neden olduğu bir bozukluk bulunduğu biliniyorsa, doğacak çocukta o genetik bozukluğun bulunması riski altında olabilirler. Tek gen hastalıklarında Preimplantasyon Genetik Tanı- Tek Gen (PGT-M) bu tür hastalıkların aktarılması riskini azaltmak için kullanılmaktadır.

PGT ile sağlıklı ve etkilenmemiş embriyolar transfer edildiği için invaziv prenatal tanı tekniklerine (amniyosentez veya koryon villus) önemli bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. PGT-M ve PGT-A, invaziv prenatal tanı olumsuz sonuçlar verdiğinde hamileliğin sona erdirilmesi gibi zor bir durumdan aileleri kurtarmaktadır. PGT-M ve PGT-A, hastalığa sahip bir çocuk doğurma riskini önleyici tek test olarak bulunmaktadır.

Preimplantasyon Genetik Tanı Kimlere Yapılmalıdır ? 
  • İlerlemiş yaştaki anne adayları,
  • Tekrarlayan gebelik kaybı hikayesi olan çiftler,
  • Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı yaşayan çiftler,
  • İleri erkek infertilitesi faktörü,
  • Çiftin yakın veya uzak akrabalarında bulunan tek gen hastalığı veya tek gen değişikliğine neden olduğu bozukluklar,
  • HLA uyum taramalarında,
  • Önceden genetik hastalıklı çocuk sahibi olan çiftlere,
Preimplantasyon Genetik Tanı Endikasyonları 

a) Cinsiyet kromozomuna bağlı hastalıklar

b) Tek gen hastalıkları

c) HLA (Human leukocyte antigen) uyumu taraması

d) Kromozomal bozukluklar

Tek Gen hastalıklarında ve HLA uyum taramasında Preimplantasyon Genetik Test PGT-M için aile verilecek olan Genetik Danışmanlık Hizmetimizden sonra yapılacak çalışmanın büyüklüğü ve zamanlaması belirlenmektedir.

Detaylı bilgi için ücretsiz Genetik Danışmanlık Hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

PGT-M Süreci 
Vaka Değerlendirme
Aday ebeveynler Genetik Uzmanımızla görüşerek, çiftin veya diğer aile üyelerinin ek genetik testinin gerekli olup olmadığı kararlaştırılır.
PTG-M Test Hazırlığı
Laboratuvarımızda aileye özgü PGT-M testi tasarlanır.
Tüp Bebek Merkezi
In vitro fertilizasyon yapılır ve oluşan embriyolar inkübe edilir.
Embriyo Biyopsisi
Embriyolog, her embriyodan dikkatlice örnek alır.
PGT-M Test Aşaması
Embriyolog tarafından alınan örnekler laboratuvarımıza gönderildikten sonra PGT-M testi yapılır ve sonuçlar Tüp Bebek Merkezi ile paylaşılır.
Embriyo Transferi
Etkilenmemiş embriyo transfer edilir, kalan embriyolar ileride kullanmak üzere dondurulabilir.
Testler hakkında detaylı bilgi için test listemizi inceleyebilir yada bizimle iletişime geçebilirsiniz.

HizmetlerTüm Hizmetlerimiz

Sitogenetik
Sitogenetik, kromozomların sayısı ve morfolojisini inceler
Moleküler Sitogenetik
Moleküler sitogenetik tekniklerin uygulamasını kapsar
Moleküler Genetik
Bu birim moleküler genetik tanı için genel bakış ve stratejileri açıklar.
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)
PGT annenin rahmine transfer edilmeden önce
Non-İnvaziv Prenatal Test (NIPT)
Prenatal test, anne adayının doğumdan önce
Tüm Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Klinik Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Onkoloji Genetiği
Tüm kanserler, bir hücredeki bir veya daha fazla gen mutasyona uğradığında başlar.
Biyoinformatik
Bünyemizde bulunan Illumina NextSeq500 ve MiSeq cihazlarından elde edilen ham datalar
Bilimsel Projeler
DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi'mizde sunduğumuz
Genetik Danışmanlık
Genetik danışmanlık, genetik hastalıklar hakkında bilgi edinme işlemidir.
bt_bb_section_top_section_coverage_image