KurumsalHakkımızda

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi; alanında uzman kadrosu ve güncel teknolojiyle entegre olmuş cihaz parkuruyla 2015 yılında kurulmuştur. DNA Laboratuvarları sektördeki eksikleri tespit edip geliştirerek devam ettiği bu yolda; sitogenetik, moleküler sitogenetik, moleküler genetik, kanser genetiği ve bilimsel proje alanlarında hizmet vermektedir. Türkiye pazarında kurulduğu günden bu yana devlet hastaneleri, özel hastaneler ve özel muayenehaneler alanlarında ortak çalışmalar yürüten bir merkezdir. Uygulanabilir, pratik ve araştırma odaklı yapmış olduğu çalışmalarla ve araştırmalarla sektöre öncülük etmektedir.

CAP (College of American Pathologists), CEQAS (Cytogenomics External Quality Assessment Service), GenQA (Genomics Quality Assessment) ve EMQN (The European Moleculer Genetics Quality Network) uluslararası kuruluşlarda sitogenetik, moleküler sitogenetik ve moleküler genetik testler bazında kalite kontrol programlarına katılan ve bu programlardan akredite laboratuvardır.

“DNA Laboratuvarları testlerinde kullandığı kitlerin büyük bir kısmı grup şirketi olan DNA Araştırma Geliştirme Biyoteknoloji Hizmetleri tarafından yapılmaktadır.”

“Genetik Tanı Anlayışını Değiştiriyoruz.”

 

Türkiye’nin en kapsamlı genetik hizmetini sunmaktadır. Genetik danışmadan, örnek alımına, sonuçların raporlanmasından, değerlendirilmesine kadar her basamakta kişiye, uzmana ve kuruma özel çözümler sunmaktadır.

Hastalıkların altında yatan genetik nedenleri en güncel teknolojileri kullanarak ortaya çıkartırken, hem hasta hem de doktorun için hızlı, anlaşılabilir ve sonuç odaklı raporlar hazırlanmaktadır.

“Tıbbın her alanında, kapsamlı ve uygulanabilir genetik tanı sağlıyoruz.”

 

Hastalıkların genetik kökeninin aydınlatılmasında en önemli basamak uygun test seçimidir. Bu aşamada kolay anlaşılabilir paneller ve algoritmalar ile en doğru test seçimi belirlenmektedir.

HizmetlerTüm Hizmetlerimiz

Sitogenetik
Sitogenetik, kromozomların sayısı ve morfolojisini inceler
Moleküler Sitogenetik
Moleküler sitogenetik tekniklerin uygulamasını kapsar
Moleküler Genetik
Bu birim moleküler genetik tanı için genel bakış ve stratejileri açıklar.
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)
PGT annenin rahmine transfer edilmeden önce
Non-İnvaziv Prenatal Test (NIPT)
Prenatal test, anne adayının doğumdan önce
Tüm Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Klinik Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Onkoloji Genetiği
Tüm kanserler, bir hücredeki bir veya daha fazla gen mutasyona uğradığında başlar.
Biyoinformatik
Bünyemizde bulunan Illumina NextSeq500 ve MiSeq cihazlarından elde edilen ham datalar
Bilimsel Projeler
DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi'mizde sunduğumuz
Genetik Danışmanlık
Genetik danışmanlık, genetik hastalıklar hakkında bilgi edinme işlemidir.
bt_bb_section_top_section_coverage_image