KurumsalKalite ve Çevre Politikamız

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Klinik laboratuvar hizmetlerinde güvenilir ve hızlı çözümler sunarak; hasta, uzman ve kurumlara katkı ve memnuniyete ulaşmada sürekli iyileşme sağlamak temel amacımızdır.

Bu amaç doğrultusunda;

  • Taleplerini dikkate alarak, değerlendirip iyileştirici faaliyetlerde bulunmak ve memnuniyeti arttırmayı,
  • Yönetim ve personel olarak tüm departman ve ünitelerde kaliteli hizmet bilincini yerleştirmek ve eğitim programları oluşturarak çalışanların kalite arttırma faaliyetlerine katılımını sağlamayı,
  • Hasta Kabul hizmetlerinde her zaman düzenli tutulan mekânlarda yine nazik ve bakımlı personel ile güler yüzlü, kibar, hastaya değer veren, disiplinli bir çalışma biçimi sergilemeyi,
  • İyi eğitilmiş ve kalite yönetim sistemi dokümantasyonu bilen ve uygulayan personel, kabul gören test yöntemleri ve gelişmiş cihazlar kullanarak sürekli bilgi üreten modern bir laboratuvar olmayı,
  • Faaliyetlerimizde, kirliliği önleyeceğimizi ve çevreyi koruyacağımızı ve İyi laboratuvar uygulamaları, meslek ilkeleri, etik kurallara ve mevzuat şartlarına uyarak bütün uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi,
  • TS EN ISO 15189, ISO 9001 ve ISO 14001 Standardı kapsamında oluşturulan Kalite Yönetim Sistemini uygulamayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
https://dnalab.com.tr/wp-content/uploads/Cevre-Kucuk-Ucgen.jpg

HizmetlerTüm Hizmetlerimiz

Sitogenetik
Sitogenetik, kromozomların sayısı ve morfolojisini inceler
Moleküler Sitogenetik
Moleküler sitogenetik tekniklerin uygulamasını kapsar
Moleküler Genetik
Bu birim moleküler genetik tanı için genel bakış ve stratejileri açıklar.
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)
PGT annenin rahmine transfer edilmeden önce
Non-İnvaziv Prenatal Test (NIPT)
Prenatal test, anne adayının doğumdan önce
Tüm Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Klinik Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Onkoloji Genetiği
Tüm kanserler, bir hücredeki bir veya daha fazla gen mutasyona uğradığında başlar.
Biyoinformatik
Bünyemizde bulunan Illumina NextSeq500 ve MiSeq cihazlarından elde edilen ham datalar
Bilimsel Projeler
DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi'mizde sunduğumuz
Genetik Danışmanlık
Genetik danışmanlık, genetik hastalıklar hakkında bilgi edinme işlemidir.
bt_bb_section_top_section_coverage_image