KurumsalMisyon ve Vizyon

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

MİSYON

DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi olarak; çalıştığımız tüm genetik test hizmetlerinde toplumun bilinçlenmesini sağlayarak, yalnızca Uluslararası geçerliliği olan ve yeterliliği kanıtlanmış yöntemleri kullanarak; güvenilir, hasta sağlığı ve memnuniyeti önemseyen, KVKK odaklı, kaliteli ve sürekli yenilikci hizmetler sunarak sektör lideri olmak.

VİZYON

DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi olarak verdiğimiz hizmet bütünü ile ilgili bilimsel çalışmaları takip ederek katkıda bulunmak, sürekli gelişen teknolojiler ile birlikte alanındaki son yenilikleri hastalarımıza sunmak.

https://dnalab.com.tr/wp-content/uploads/ucgen-hakkimizda.png

HizmetlerTüm Hizmetlerimiz

Sitogenetik
Sitogenetik, kromozomların sayısı ve morfolojisini inceler
Moleküler Sitogenetik
Moleküler sitogenetik tekniklerin uygulamasını kapsar
Moleküler Genetik
Bu birim moleküler genetik tanı için genel bakış ve stratejileri açıklar.
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)
PGT annenin rahmine transfer edilmeden önce
Non-İnvaziv Prenatal Test (NIPT)
Prenatal test, anne adayının doğumdan önce
Tüm Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Klinik Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Onkoloji Genetiği
Tüm kanserler, bir hücredeki bir veya daha fazla gen mutasyona uğradığında başlar.
Biyoinformatik
Bünyemizde bulunan Illumina NextSeq500 ve MiSeq cihazlarından elde edilen ham datalar
Bilimsel Projeler
DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi'mizde sunduğumuz
Genetik Danışmanlık
Genetik danışmanlık, genetik hastalıklar hakkında bilgi edinme işlemidir.
bt_bb_section_top_section_coverage_image