Genetik Testler Listesi

Sık Sorulan Testler
Testlerimiz
wdt_ID Test Kodu Test Adı Hastalık Yöntem Örnek Türü Örnek Tüpü Örnek Miktarı Saklama Koşulları Taşıma Koşulları Çalışma Günü Çalışma/ Raporlama Süresi Red Kriterleri
1 DL FA 001 Kimerizm Kimliklendirme STR Kan, Kemik iliği, Tükürük Mor Kapaklı (EDTA'lı), antiseptik swap 3mL (2mL) +4 C'de 1 gün Aynı gün; oda sıcaklığında (0-24 °C) Her gün 14 gün Hemolizli, Lipemik, İkterik örnek kabul edilmez.
2 DL FA 002 Maternal Kontaminasyon STR Kan, Kemik iliği, Tükürük Mor Kapaklı (EDTA'lı), antiseptik swap 3mL (2mL) +4 C'de 1 gün Aynı gün; oda sıcaklığında (0-24 °C) Her gün 14 gün Hemolizli, Lipemik, İkterik örnek kabul edilmez.
3 DL FA 003 HTT Huntington Hastalığı STR Kan, Kemik iliği, Tükürük Mor Kapaklı (EDTA'lı), antiseptik swap 3mL (2mL) +4 C'de 1 gün Aynı gün; oda sıcaklığında (0-24 °C) Her gün 30 gün Hemolizli, Lipemik, İkterik örnek kabul edilmez.
4 DL FA 004 FRAXA Fragile X Sendromu STR Kan, Kemik iliği, Tükürük Mor Kapaklı (EDTA'lı), antiseptik swap 3mL (2mL) +4 C'de 1 gün Aynı gün; oda sıcaklığında (0-24 °C) Her gün 30 gün Hemolizli, Lipemik, İkterik örnek kabul edilmez.
5 DL FA 005 DMPK Myotonik Distrofi Hastalığı STR Kan, Kemik iliği, Tükürük Mor Kapaklı (EDTA'lı), antiseptik swap 3mL (2mL) +4 C'de 1 gün Aynı gün; oda sıcaklığında (0-24 °C) Her gün 30 gün Hemolizli, Lipemik, İkterik örnek kabul edilmez.
6 DL FA 006 SCA Spinoserebellar Ataksi (SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7) STR Kan, Kemik iliği, Tükürük Mor Kapaklı (EDTA'lı), antiseptik swap 3mL (2mL) +4 C'de 1 gün Aynı gün; oda sıcaklığında (0-24 °C) Her gün 30 gün Hemolizli, Lipemik, İkterik örnek kabul edilmez.
7 DL FA 007 FLT3 ITD-D835Y ALL (Akut Lenfoblastik Lösemi) STR Kan, Kemik iliği, Tükürük Mor Kapaklı (EDTA'lı), antiseptik swap 3mL (2mL) +4 C'de 1 gün Aynı gün; oda sıcaklığında Her gün 30 gün Hemolizli, Lipemik, İkterik örnek kabul edilmez.
8 DL FA 008 MSI Mikrosatellit Instabilitesi STR Kan ve doku Mor Kapaklı (EDTA'lı) ve parafin blok 3mL (2mL) +4 C'de 1 gün Aynı gün; oda sıcaklığında (0-24 °C) Her gün 14 Gün Hemolizli, Lipemik, İkterik örnek kabul edilmez.
9 DL FA 009 QF-PCR Trizomi (13, 18, 21, X, Y) STR Amniyon Sıvısı, CVS, Kord Kanı Steril enjektör, steril kap 3mL (2mL) +4 C'de 1 gün Aynı gün; oda sıcaklığında (0-24 °C) Her gün 3 gün Reddedilemez, bilgi verilerek çalışılır.
10 DL FA 010 Y Mikrodelesyonu Erkek İnfertilitesi STR Kan, tükürük Mor Kapaklı (EDTA'lı), antiseptik swap 3mL (2mL) +4 C'de 1 gün Aynı gün; oda sıcaklığında (0-24 °C) Her gün 14 Gün Hemolizli, Lipemik, İkterik örnek kabul edilmez.
Mesaj gönder
WhatsApp iletişim