https://dnalab.com.tr/wp-content/uploads/banner-7.jpg
https://dnalab.com.tr/wp-content/uploads/banner-1-11.jpg
https://dnalab.com.tr/wp-content/uploads/banner-3-11.jpg
https://dnalab.com.tr/wp-content/uploads/banner-5-11.jpg
https://dnalab.com.tr/wp-content/uploads/banner-4-11.jpg
https://dnalab.com.tr/wp-content/uploads/banner-21-1.jpg

Neden
DNA Laboratuvarları?

Kliniğe spesifik kapsamlı test portföyü
Materyalden ham veriye uzanan laboratuvar analiz ve ham veriden anlamlı dataya uzanan biyoinformatik süreçleri
Sonuçların validasyonu
Kalite standartlarına uygun klinik rapor
https://dnalab.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_03.png

HizmetlerTüm Hizmetlerimiz

Sitogenetik
Sitogenetik, kromozomların sayısı ve morfolojisini inceler
Moleküler Sitogenetik
Moleküler sitogenetik tekniklerin uygulamasını kapsar
Moleküler Genetik
Bu birim moleküler genetik tanı için genel bakış ve stratejileri açıklar.
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)
PGT annenin rahmine transfer edilmeden önce
Non-İnvaziv Prenatal Test (NIPT)
Prenatal test, anne adayının doğumdan önce
Tüm Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Klinik Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Kanser Genetiği
Tüm kanserler, bir hücredeki bir veya daha fazla gen mutasyona uğradığında başlar.
Biyoinformatik
Bünyemizde bulunan Illumina NextSeq500 ve MiSeq cihazlarından elde edilen ham datalar
Bilimsel Projeler
DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi’mizde sunduğumuz
Genetik Danışmanlık
Genetik danışmanlık, genetik hastalıklar hakkında bilgi edinme işlemidir.
01234567890012345678900123456789001234567890                     +

Genetik Test

01234567890012345678900123456789001234567890                     +

Ekzom Dizileme

0123456789001234567890

Deneyimli Kadro

bt_bb_section_top_section_coverage_image
Mesaj gönder
WhatsApp iletişim