HizmetlerimizSitogenetik

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezine ait Sitogenetik Laboratuvarı, alanında liderdir. Laboratuvar müdürleri ve genetik uzmanlar, doğru ve güvenilir sonuçların zamanında alınmasını sağlamak için laboratuvar personeli ile yakın iş birliği içinde çalışmaktadırlar.

Sitogenetik, kromozomların sayısı ve morfolojisini inceler. Kromozomlar bir organizmanın genetik materyalini taşır. İnsan hücrelerinde 23 çift kromozom vardır. Bu kromozomlar, her hücrenin düzgün çalışması için tüm genetik bilgileri taşır.

Kromozom bozuklukları, genetik hastalığın önemli bir kategorisini oluşturur. Klinik ortamda, kromozom anormallikleri konjenital malformasyonlar, infertilite veya tekrarlayan gebelik kaybı olan hastaların büyük bir kısmını oluşturur.

Hematolojik veya onkolojik maligniteleri olan hastalar için sitogenetik test; tanı, prognoz, tedavi seçimi ve izlenmesinde kilit rol oynar. Tümör belirteçleri tanımlandıkça ve hedefe yönelik tedaviler geliştirildikçe, Sitogenetik Laboratuvarı’nda yapılan testlerin sonuçları klinik ve patolojik bilgilere değerli bir katkı sağlamaktadır.

DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi Sitogenetik Laboratuvarı aşağıdaki bilgileri içeren kapsamlı test hizmetleri sunulmaktadır.

 • Amniyon Sıvısından Kromozom Analizi
 • Cilt Biyopsisi Kromozom Analizi
 • DEB Testi (Fankoni Analizi)
 • Düşük Materyali Kromozom Analizi
 • Fetal Kandan Kromozom Analizi
 • Kemik İliği Kromozom Analizi
 • Karyonik Villus Örneği (CVS) Kromozom Analizi
 • Periferik Kandan Kromozom Analizi
 • Solid Doku Biyopsi Kromozom Analizi
 • FISH (Fluorescence in situ hybridization) deneyleri
 • Konjenital (doğum öncesi ve sonrası) bozukluklar için mikroarray analizleri
Testler hakkında detaylı bilgi için test listemizi inceleyebilir yada bizimle iletişime geçebilirsiniz.

HizmetlerTüm Hizmetlerimiz

Sitogenetik
Sitogenetik, kromozomların sayısı ve morfolojisini inceler
Moleküler Sitogenetik
Moleküler sitogenetik tekniklerin uygulamasını kapsar
Moleküler Genetik
Bu birim moleküler genetik tanı için genel bakış ve stratejileri açıklar.
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)
PGT annenin rahmine transfer edilmeden önce
Non-İnvaziv Prenatal Test (NIPT)
Prenatal test, anne adayının doğumdan önce
Tüm Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Klinik Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Onkoloji Genetiği
Tüm kanserler, bir hücredeki bir veya daha fazla gen mutasyona uğradığında başlar.
Biyoinformatik
Bünyemizde bulunan Illumina NextSeq500 ve MiSeq cihazlarından elde edilen ham datalar
Bilimsel Projeler
DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi'mizde sunduğumuz
Genetik Danışmanlık
Genetik danışmanlık, genetik hastalıklar hakkında bilgi edinme işlemidir.
bt_bb_section_top_section_coverage_image