Onkoloji GenetiğiPaneller

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Başlıca Somatik Kanser Genetiği Panellerimiz;

ONCOSEQ DNALAB YENİ NESİL DİZİLİME PANELLERİ

 • ONCOSEQ DNALAB TÜMÖR MUTASYON YÜKÜ PANELİ (TMB) (486 DNA GENİ +MSI)
  Örnek Materyali; FFPE (DOKU), Kan (EDTA’lı) veya cfDNA
 • ONCOSEQ DNALAB PLUS TÜMÖR MUTASYON YÜKÜ PANELİ (486 DNA GENİ + MSI + 26 RNA GENİ)
  Örnek Materyali; FFPE (DOKU), Kan (EDTA’lı) veya cfDNA
 • ONCOSEQ DNALAB FÜZYON PANELİ (26 RNA GENİ /75 FÜZYON GENİ)
  Örnek Materyali; FFPE (DOKU) veya cfDNA
 • ONCOSEQ DNALAB LİKİT BİYOPSİ PANELİ (28 DNA GENİ)
  Örnek Materyali; cfDNA
 • ONCOSEQ DNALAB LİKİT BİYOPSİ + FÜZYON PANELİ (28 DNA GENİ/26 RNA GENİ)
  Örnek Materyali; cfDNA
 • ONCOSEQ DNALAB HOMOLOG REKOMBİNASYON EKSİKLİĞİ PANELİ (HRD) (28 DNA GENİ)
  Örnek Materyali; FFPE (DOKU)
 • ONCOSEQ DNALAB KAPSAMLI BRCA1/BRCA2 LİKİT BİYOPSİ PANELİ (6 GEN)
  Örnek Materyali; cfDNA
 • ONCOSEQ DNALAB KAPSAMLI BRCA1/BRCA2 DOKU PANELİ (6 GEN)
  Örnek Materyali; FFPE (DOKU)

Kanser Türüne Özgün Terapötik Paneller

AKCİĞER KANSER PANELİ

 • EGFR (YÖNTEM: RT-PCR)
 • PIK3CA (YÖNTEM: RT-PCR)
 • KRAS (YÖNTEM: RT-PCR)
 • NRAS (YÖNTEM: RT-PCR)
 • ALK (YÖNTEM: FISH)
 • MET (YÖNTEM: FISH)
 • ROS-1 (YÖNTEM: FISH)
 • NTRK 1, NTRK 2, NTRK 3 (YÖNTEM: FISH)
 • PD-L1 (YÖNTEM: IHC ANALIZ)
 • MSI (YÖNTEM: STR ANALIZI)

KOLOREKTAL KANSER PANELİ

 • KRAS (YÖNTEM: RT-PCR)
 • BRAF (YÖNTEM: RT-PCR)
 • PIK3CA (YÖNTEM: RT-PCR)
 • NRAS (YÖNTEM: RT-PCR)
 • MET (YÖNTEM: FISH)
 • HER2 (YÖNTEM: FISH)
 • PDL1 (YÖNTEM: IHC ANALIZ)
 • MSI (YÖNTEM: STR ANALIZI)

MELANOMA KANSER PANELİ

 • BRAF (YÖNTEM: RT-PCR)
 • NRAS (YÖNTEM: RT-PCR)
 • C-KIT (YÖNTEM: RT-PCR)
 • MYC (8q24) (YÖNTEM: FISH)
 • MSI (YÖNTEM: STR ANALIZI)

MİDE KANSERİ PANELİ 

 • PIK3CA (YÖNTEM: RT-PCR)
 • KRAS (YÖNTEM: RT-PCR)
 • HER-2 (YÖNTEM: FISH)

Örnek Materyali; Kan (EDTA’lı) ve FFPE(DOKU)

Başlıca Kalıtsal Kanser Genetiği Panellerimiz;

 • Kapsamlı Kalıtsal KanserPaneli (138 Gen)
 • Kalıtsal Meme ve Over KanserPaneli (27 Gen)
 • Kalıtsal Meme Kanseri Yüksek RiskPaneli (7 Gen)
 • Kalıtsal Kanser Yüksek RiskPaneli (27 Gen)
 • Kalıtsal Kolorektal KanserPaneli (16 Gen)
 • Kalıtsal Endokrin KanserPaneli (22 Gen)
 • Kalıtsal Gastrointestinal KanserPaneli (40 Gen)
 • Kalıtsal Jineolojik KanserPaneli (20 Gen)
 • Kalıtsal LösemiPaneli (36 Gen)
 • Kalıtsal Akciğer KanseriPaneli (4 Gen)
 • Kalıtsal Melanoma ve Cilt KanseriPaneli (18 Gen)
 • Kalıtsal Pankreatik KanserPaneli (22 Gen)
 • Kalıtsal Paraganglioma ve FeokromasitomaPaneli (10 Gen)
 • Kalıtsal Pediatrik KanserPaneli (65 Gen)
 • Kalıtsal Renal KanserPaneli (25 Gen)
 • Kalıtsal RetinoblastomaPaneli (4 Gen)
 • Kalıtsal Tiroid KanseriPaneli (8 Gen)
 • Tüberoz SklerozPaneli (2 Gen)
 • Xeroderma PigmentosumPaneli (9 Gen)

Örnek Materyali; Kan (EDTA’lı)

HizmetlerTüm Hizmetlerimiz

Sitogenetik
Sitogenetik, kromozomların sayısı ve morfolojisini inceler
Moleküler Sitogenetik
Moleküler sitogenetik tekniklerin uygulamasını kapsar
Moleküler Genetik
Bu birim moleküler genetik tanı için genel bakış ve stratejileri açıklar.
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)
PGT annenin rahmine transfer edilmeden önce
Non-İnvaziv Prenatal Test (NIPT)
Prenatal test, anne adayının doğumdan önce
Tüm Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Klinik Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Onkoloji Genetiği
Tüm kanserler, bir hücredeki bir veya daha fazla gen mutasyona uğradığında başlar.
Biyoinformatik
Bünyemizde bulunan Illumina NextSeq500 ve MiSeq cihazlarından elde edilen ham datalar
Bilimsel Projeler
DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi'mizde sunduğumuz
Genetik Danışmanlık
Genetik danışmanlık, genetik hastalıklar hakkında bilgi edinme işlemidir.
bt_bb_section_top_section_coverage_image