HizmetlerimizOnkoloji Genetiği

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kanser dediğimiz durum en yalın tabirle hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu ortaya çıkmakla birlikte bu duruma neden olan pek çok mekanizma vardır. Bunlar; çoğalmanın baskılanmasının inhibisyonu, apoptozis denilen programlı hücre bölünmesinin engellenmesi, hücreler arasındaki mekanik inhibisyonun engellenmesi, anjiogenezi uyarabilme, metastaz yapabilme gibi özelliklerdir. Tüm bu mekanizmalar ile onkogenez / karsinogenez gerçekleşmektedir. Her bir basamakta genetik ve epigenetik değişikliklerin (mutasyonların) büyük rolü vardır.

Bu mutasyonlar bireyin dünyaya geldiği andan itibaren var olmuş olabilir (germline mutasyonlar) veya zamanla / çevresel etmenlerle sonradan oluşmuş olabilir (somatik mutasyonlar).

Hem germline hem de somatik mutasyonlar, merkezimizde güncel teknolojiler sayesinde (yeni nesil DNA dizileme teknolojisi) aynı anda yüzlerce genin incelenmesine olanak veren testlerle periferik kandan ve dokudan analiz edilebilmektedir.

–             Kanser panel genleri analizi

–             Likit biyopsi

–             Tümör mutasyon yükü analizi

–             Mikrosatellit instabilite analizi

–             Bilinen mutasyon (hot spot) analizleri

–             Ekspresyon / FISH analizleri

ONKOLOJİK FISH TESTLERİ   

Örnek Materyali; FFPE (DOKU)

 • FISH ANALIZI N-MYC Amplifikasyonu (2p24.3)
 • FISH ANALIZI ALK
 • FISH ANALIZI ROS1
 • FISH ANALIZI HER-2/NEU Amplifikasyonu
 • FISH ANALIZI PD-L1
 • FISH ANALIZI C-MET
 • FISH ANALIZI NTRK 1
 • FISH ANALIZI NTRK 2
 • FISH ANALIZI NTRK 3
 • FISH ANALIZI MYC

IMMUNOHISTOKIMYA TESTLERİ 

Örnek Materyali; FFPE (DOKU)

 • PD-L1
 • CD8

MSI (MIKROSATELLIT INSTABILITESI) ANALİZİ

Örnek Materyali; FFPE (DOKU) ve Kan (EDTA’lı)

 • STR (SHORT TANDEM REPEAT-TEKRAR NÜKLEOTIT SAYISI) Analizi

REAL-TIME (RT-PCR) TESTLERİ

HIZLI REAL-TIME PCR TABANLI TESTLER

Örnek Materyali; FFPE (DOKU)

KRAS MUTASYON ANALIZI (exons 2, 3, 4)

NRAS MUTASYON ANALIZI (exons 2, 3, 4)

EGFR MUTASYON ANALIZI (exons 18, 19, 20, 21)

BRAF MUTASYON ANALIZI (V600E/K/D/R/M/G)

C-KIT (exons 11, 13, 17, 18)

PIK3CA (exons 9, 20)

Örnek Materyali; LİKİT BİYOPSİ (cfDNA)

KRAS MUTASYON ANALIZI (exons 2, 3, 4)

NRAS MUTASYON ANALIZI (exons 2, 3, 4)

EGFR MUTASYON ANALIZI (exons 18, 19, 20, 21)

BRAF MUTASYON ANALIZI (V600E/K/D/R/M/G)

C-KIT (exons 11, 13, 17, 18)

PIK3CA (exons 9, 20)

HizmetlerTüm Hizmetlerimiz

Sitogenetik
Sitogenetik, kromozomların sayısı ve morfolojisini inceler
Moleküler Sitogenetik
Moleküler sitogenetik tekniklerin uygulamasını kapsar
Moleküler Genetik
Bu birim moleküler genetik tanı için genel bakış ve stratejileri açıklar.
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)
PGT annenin rahmine transfer edilmeden önce
Non-İnvaziv Prenatal Test (NIPT)
Prenatal test, anne adayının doğumdan önce
Tüm Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Klinik Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Onkoloji Genetiği
Tüm kanserler, bir hücredeki bir veya daha fazla gen mutasyona uğradığında başlar.
Biyoinformatik
Bünyemizde bulunan Illumina NextSeq500 ve MiSeq cihazlarından elde edilen ham datalar
Bilimsel Projeler
DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi'mizde sunduğumuz
Genetik Danışmanlık
Genetik danışmanlık, genetik hastalıklar hakkında bilgi edinme işlemidir.
bt_bb_section_top_section_coverage_image