Moleküler SitogenetikFish

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

DNA Laboratuvarları Genetik Hastlıklar Değerlendirme Merkezi Moleküler Sitogenetik Laboratuvarı; Genetik Uzmanları tarafından yönetilmekte ve bu uzmanlara bağlı minimum lisans derecesine sahip Moleküler Sitogenetik Laboratuvar müdürü ve laboratuvar personeli ile yakın iş birliği içinde çalışmaktadırlar.

DNA Laboratuvarları Moleküler Sitogenetik Laboratuvarı, kromozom ve çekirdeğin yapısal ve fonksiyonel organizasyonu, genom varyasyonu, ekspresyon ve evrimi, kromozom anormallikleri ve tıbbi genetik ve genomik varyasyonlar dahil olmak üzere moleküler sitogenetik tekniklerin uygulamasını kapsamaktadır.

Moleküler Sitogenetik, öncelikle tüm genomla veya spesifik hedeflenmiş DNA ile çalışan çok sayıda teknik tanımlamaktadır. Bazı alanlar aşağıdaki gibidir;

 • Kromozom ve çekirdeğin yapısal ve fonksiyonel organizasyonu
 • Genom varyasyonu, ekspresyonu ve evrimi
 • Klinik genetikte kromozom anormallikleri ve genomik varyasyonlar
 • Preimplantasyon, doğum öncesi ve sonrası tanıda uygulamalar
 • Kanser ve hematoloji araştırmaları

DNA Laboratuvarları, Prenatal ve postnatal tanıdan, kansere kadar çok çeşitli klinik ortamlar için floresans in situ hibridizasyon (FISH) analizinde moleküler sitogenetik tekniklerde en son teknolojileri kullanmaktadır.

Hizmetler

Lösemi, lenfoma ve solid tümörde; sitogenetik, moleküler sitogenetik ve moleküler patoloji yöntemlerle saptanması tanı konulması işlemleri uygulanmaktadır.

Mikrodelesyon sendromlarının ve sayısal aberasyonların prenatal / postnatal tanısı konulmaktadır.

Doğum Öncesi

Anöploidi taraması için hızlı floresans in situ hibridizasyon (FISH),

13., 18., 21., X. ve Y. kromozomlarının anöploidileri için interfaz analizi, en yaygın kromozomal anöploidilerin hızlı bir şekilde saptanmasını sağlar. Koryon villüs veya amniyon sıvısından bu taramaları gerçekleştirilmektedir.

Solid Tümör Fish

 • ALK , ROS, HER2, PDL1 ,cMET

Onkolojik Fish

 • Akut Lenfositik Lösemi (ALL)
 • Akut Miyeloid Lösemi (AML)
 • Miyelodisplastik Sendrom (MDS)
 • Multiple Miyeloma
 • Kronik Miyeloid Lösemi (KML)
 • Non- Hongkin Lenfoma
 • Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)

 

HizmetlerTüm Hizmetlerimiz

Sitogenetik
Sitogenetik, kromozomların sayısı ve morfolojisini inceler
Moleküler Sitogenetik
Moleküler sitogenetik tekniklerin uygulamasını kapsar
Moleküler Genetik
Bu birim moleküler genetik tanı için genel bakış ve stratejileri açıklar.
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)
PGT annenin rahmine transfer edilmeden önce
Non-İnvaziv Prenatal Test (NIPT)
Prenatal test, anne adayının doğumdan önce
Tüm Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Klinik Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Onkoloji Genetiği
Tüm kanserler, bir hücredeki bir veya daha fazla gen mutasyona uğradığında başlar.
Biyoinformatik
Bünyemizde bulunan Illumina NextSeq500 ve MiSeq cihazlarından elde edilen ham datalar
Bilimsel Projeler
DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi'mizde sunduğumuz
Genetik Danışmanlık
Genetik danışmanlık, genetik hastalıklar hakkında bilgi edinme işlemidir.
bt_bb_section_top_section_coverage_image