BRAF

BRAF geni hücrenin çekirdeğine hücrenin dışından iletmek kimyasal sinyalleri yardımcı olan bir proteinin yapımı için talimatlar sağlar. Bu protein, birkaç önemli hücre fonksiyonunu kontrol eden RAS / MAPK yolu olarak bilinen bir sinyal yolunun bir parçasıdır. Özellikle, RAS / MAPK yolu hücrelerin büyümesini ve bölünmesini (çoğalması), hücrelerin belirli işlevleri (farklılaşma), hücre hareketini (migrasyon) ve hücrelerin kendi kendini yok etmesini (apoptoz) gerçekleştirmek için olgunlaştıkları süreci düzenler. Bu yol boyunca kimyasal sinyaller doğumdan önce normal gelişim için gereklidir.

BRAF gen onkojenler olarak bilinen bir gen sınıfına aittir. Mutasyona uğradığında, onkogenler normal hücrelerin kanserli hale gelme potansiyeline sahiptir.

BRAF geninde V600E bulunursa BRAF gen mutasyon test sonucu pozitiftir (yani bir mutasyon mevcuttur). V600E, BRAF geni için en yaygın gen mutasyonudur ve klinik laboratuvarlarda test edilen en yaygın mutasyondur.

Test hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz…

https://dnalab.com.tr/wp-content/uploads/2020/04/small_blue_triangle.png
https://dnalab.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_04.png
Gen:
BRAF
Hastalık:
Kardiyo-Fasio-Kutanöz Sendromu, Akciğer Kanseri, LEOPARD Sendromu 3, Noonan Sendromu Tip 7
Yöntem:
Dizi Analizi
Analiz Süresi:
2 Hafta
Örnek Türü:
Kan, Kemik iliği, Tükürük
Örnek Tüpü:
Mor Kapaklı (EDTA’lı), Antiseptik swap
Saklama Koşulları:
+4 C’de 1 hafta
Taşıma Koşulları:
Aynı gün; oda sıcaklığında
Red Kriterleri:
Hemolizli, Lipemik, İkterik örnek kabul edilmez
https://dnalab.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_01.png

HizmetlerTüm Hizmetlerimiz

Sitogenetik
Sitogenetik, kromozomların sayısı ve morfolojisini inceler
Moleküler Sitogenetik
Moleküler sitogenetik tekniklerin uygulamasını kapsar
Moleküler Genetik
Bu birim moleküler genetik tanı için genel bakış ve stratejileri açıklar.
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)
PGT annenin rahmine transfer edilmeden önce
Non-İnvaziv Prenatal Test (NIPT)
Prenatal test, anne adayının doğumdan önce
Tüm Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Klinik Ekzom Dizileme
Binlerce genin ekzonlarını veya kodlama bölgelerini aynı anda analiz edebilmektir.
Kanser Genetiği
Tüm kanserler, bir hücredeki bir veya daha fazla gen mutasyona uğradığında başlar.
Biyoinformatik
Bünyemizde bulunan Illumina NextSeq500 ve MiSeq cihazlarından elde edilen ham datalar
Bilimsel Projeler
DNA Laboratuvarları Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi'mizde sunduğumuz
Genetik Danışmanlık
Genetik danışmanlık, genetik hastalıklar hakkında bilgi edinme işlemidir.
bt_bb_section_top_section_coverage_image